Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
V liberecké nemocnici nově otevíráme AMBULANCI ONKOLOGICKÉ PREVENCE. Jedná se o placenou službu pro bezpříznakové pacienty, kteří se snaží chovat zodpovědně, mají pocit ohrožení nádorovým onemocněním či třeba obavu z dědičné zátěže a chtějí si, přestože nemají klinické potíže, tato vyšetření nechat provést. „Nejlepší nádor“ je totiž ten, který je zachycen včas.
🔹 Ambulance onkologické prevence se zaměří na diagnostiku v časném stádiu nemocí a jejím cílem je nabídnout zájemcům o preventivní program souhrn vyšetření pod jednou střechou. V tuto chvíli jsou ČR tři základní programy na screening nádorů, a to screening karcinomu prsu, screening karcinomu děložního hrdla a screening karcinomu konečníku a tlustého střeva. Je zde ale velké množství nádorů, které těmito základními screeningy nejsou pokryté. V ambulanci onkologické prevence rozšíříme screeningový program a zaměříme právě na ta nepokrytá vyšetření, jako je např. komplexní biochemický rozbor krve včetně nádorových markerů, RTG plic, UTZ břicha, atd., abychom v co možná nejčasnějším stadiu zachytili případné nádorové onemocnění.
🔹 Objednávání a logistiku vyšetření zajišťuje Komplexní onkologické centrum KNL. Soubor vyšetření pak bude zakončen podrobnou konzultací s lékaři centra. Do ambulance je možné ☎️ OBJEDNÁVAT se již nyní, a to každý ČTVRTEK v čase 8:00-15:00 na telefonním ČÍSLE 778 971 792. Všechna vyšetření budou naplánována tak, aby proběhla v průběhu jednoho dne.
🔹 Cena preventivního onkologického vyšetření stojí pro muže 9.700 Kč, pro ženy pak 8.800 Kč bez mamografického vyšetření (včetně něj je cena 9.800 Kč). Řada zdravotních pojišťoven svým klientům na preventivní onkologická vyšetření přispívá v rámci svých preventivních programů, rozsah poskytovaných služeb jsme připraveni flexibilně upravovat i podle zájmu veřejnosti.