Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Krajská nemocnice Liberec, a.s. se ocitla na absolutní špičce hodnocení mezi mladými lékaři. Vyplývá to z průběžných výsledků projektu Férové pracoviště, který si dal za cíl ukázat, že v českém zdravotnictví existují nemocnice, které mají dobré pracovní podmínky a snaží se, aby u nich byli nejen mladí lékaři spokojení. Na projektu pracuje Sekce mladých lékařů České lékařské komory, která chce vytvořit přehled pracovních podmínek co největšího počtu pracovišť v rámci celé České republiky. Kvalita a přístup se podle nich totiž zásadně liší a prvním krokem ke zlepšení situace zejména mladých lékařů je zvýšení jejich vzájemné informovanosti.

“Je to skvělá zpráva o naší nemocnici. Jsme moc rádi, že se mladým lékařům a lékařkám u nás líbí. Nezbytně potřebujeme, aby přišli další a další,” říká generální ředitel KNL MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. “Kromě vědecké a odborné činnosti, o jejichž vysokou úroveň soustavně pečujeme, klademe velký důraz na firemní kulturu a na dobré mezilidské vztahy. Věřím, že díky tomu budeme i v budoucnu úspěšní při získávání nadějných absolventů medicíny i renomovaných odborníků,” dodal generální ředitel Lukáš.

“Je to dobrá zpráva především pro budoucnost liberecké nemocnice. Zájem lékařů o práci a perspektivu v naší nemocnici skýtá jistotu udržení a rozvoje moderní zdravotní péče, kterou poskytujeme,” řekl lékařský ředitel KNL prim. MUDr. Jaromír Hons, Ph.D. “Věřím, že i nadále bude náš propracovaný personální marketing lákat mladé perspektivní lékaře, kteří hledají možnost profesní seberealizace v prostředí špičkové medicíny,” dodal lékařský ředitel Hons.

Liberecká nemocnice se se získanými 77 % společně s Fakultní nemocnicí Ostrava zařadila mezi top nemocnice v kategorii Nejlepší zdravotnická zařízení a výrazně převyšuje průměr, který se pohybuje kolem 68 %.  Celkový počet hodnocených pracovišť dosáhl sedmi desítek zdravotnických zařízení z celé České republiky.  Známka „Férové pracoviště“ by se mohla podle vizí autorů projektu stát vodítkem k tomu, kam by jejich profesní dráha mohla směřovat. Každé hodnocené pracoviště získává na základě odpovědí na 18 otázek bodové hodnocení, a pracoviště, která splní daná kritéria, budou známky označeny. Výsledky budou volně přístupné a hodnotící lékaři zůstanou v anonymitě. Hodnotit mohou na www.lkcr.cz/ferovepracoviste/

Graf s aktuálními výsledky najdete zde. www.lkcr.cz/ferovepracoviste/top-pracoviste