Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Onemocnění Covid-19 probíhá pod obrazem chřipkového onemocnění a má podobné důsledky pro zdraví pacientů (u většiny lehký průběh, u části pacientů těžší). Je důležité dodržovat respirační hygienu, hygienu rukou a řídit se pokyny zdravotníků.

Prosíme pacienty, kteří se chystají navštívit naši nemocnici:

 1. Pokud MÁTE příznaky respiračního onemocnění a současně jste POBÝVAL/A v místech, která jsou vyhlášená jako rizikové oblasti pro šíření infekce Covid-19 (nový koronavirus), abyste svou (plánovanou)
  návštěvu nemocnice odložili. V nezbytném případě do nemocnice přicházejte pouze přes urgentní příjmy (dětí nebo dospělých, vstupy od příjezdu sanitních vozů) a neprocházejte zbytečně jinými částmi nemocnice.
 2. Pokud NEMÁTE příznaky respiračního onemocnění (kašel, teplota, dušnost, bolesti na hrudi), ALE BYLI JSTE v rizikových oblastech v období předchozích 14 dnů, abyste nejprve kontaktovali místně příslušné pracoviště
  Krajské hygienické stanice a svůj pobyt v rizikové oblasti konzultovali s pracovníky epidemiologických oddělení.

Všechny důležité informace najdete na webu Státního zdravotního ústavu (SZÚ) www.szu.cz a také na Krajské hygienické stanici (KHS) Libereckého kraje www.khslbc.cz.

INFOLINKA SZÚ: 724 810 106, 725 191 367, (NONSTOP)
INFOLINKA KHS LK: 485 253 111 (Budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou aktuálně volnou linku – odborníka, lékaře). Provozní doba: Po, St: 7.30–17.00, Út, Čt: 7.00–15.00, Pá: 7.00–14.30

Zde je možné poradit se o všem, co souvisí s epidemií koronaviru. Děkujeme, že chráníte sebe i všechny ve vašem okolí.

letak