Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE NÁVŠTĚV V NEMOCNICÍCH KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant):
Návštěvy na ONP jsou nyní povoleny. ! Návštěvy na ostatních oddělení jsou i nadále v OMEZENÉM REŽIMU.
Výjimky jsou povoleny po posouzení primářem oddělení.
Návštěvníci následně musí splnit podmínky pro návštěvu – musí mít po 2 dávkách očkování nebo PCR/AG test s písemným potvrzením, případně potvrzení o prodělaném onemocnění Covid v uplynulých 90 dnech.  Tyto návštěvy mohou probíhat od 14 hodin do 16 hodin, a to vždy pouze v počtu 1 osoby.
Chápeme, že jsou tato omezení těžká pro pacienty i jejich blízké, nicméně nadále prosíme o respektování nastavených pravidel. Stále je na místě opatrnost a ohleduplnost vůči personálu a pacientům.      Děkujeme za pochopení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Dne 29. 2. 2020 byly v Minigalerii na 7. poschodí pavilonu interny opět instalovány nové obrazy. Událo se tak za účasti paní Fotrové z Dobromyslu a za přítomnosti předsedkyně S-art klubu, paní Jany Kürthyové a staniční sestry paní Mileny Dudové. Garanci nad výstavou převzala Nadace Preciosa.

Tentokrát má divák možnost shlédnout tvorbu výtvarnice Zdeňky Kučerové, která žije, pracuje a tvoří v Liberci. Kresbě, malbě a grafice se intenzívně věnuje od roku 2008. Po celé období až do současnosti se neustále vzdělává pod vedením známých umělců a pedagogů. V oblasti grafiky u Mgr. Lukrécie Škaloudové-Puchmajerové a u ak. mal. Markéty Pošarové, kresbu a malbu studovala pod vedením ak. mal. doc.Evy Kubínové (2009 – 2013) a dále u ak. mal. Ilony Chválové,  jejíchž kurzů a seminářů se účastní pravidelně. Dvouletý kurz portrétní a figurální malby absolvovala i v Národní galerii v Praze (2014 – 2016).

V současnosti navštěvuje kurz grafiky u ak. mal. Markéty Pošarové a kurz kresby a malby zaměřený převážně na portrét a figuru u ak. mal. Jaroslava Švihly. Umělkyně je členem S-Art klubu v Liberci.

Zdeňka Kučerová velmi ráda maluje pod širým nebem – v plenéru. Její práce mají téměř vždy základ v realismu, ale současně vyjadřují i vlastní autorčin výtvarný názor, její smyslové prožitky a hledání vlastního pohledu i výraziva k naplnění jejího uměleckého záměru. Vystavené obrazy vyjadřují autorčin optimismus a radost ze života.

Umělkyně svá díla vystavuje převážně v Libereckém kraji a v Praze.