Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Dne 29. 2. 2020 byly v Minigalerii na 7. poschodí pavilonu interny opět instalovány nové obrazy. Událo se tak za účasti paní Fotrové z Dobromyslu a za přítomnosti předsedkyně S-art klubu, paní Jany Kürthyové a staniční sestry paní Mileny Dudové. Garanci nad výstavou převzala Nadace Preciosa.

Tentokrát má divák možnost shlédnout tvorbu výtvarnice Zdeňky Kučerové, která žije, pracuje a tvoří v Liberci. Kresbě, malbě a grafice se intenzívně věnuje od roku 2008. Po celé období až do současnosti se neustále vzdělává pod vedením známých umělců a pedagogů. V oblasti grafiky u Mgr. Lukrécie Škaloudové-Puchmajerové a u ak. mal. Markéty Pošarové, kresbu a malbu studovala pod vedením ak. mal. doc.Evy Kubínové (2009 – 2013) a dále u ak. mal. Ilony Chválové,  jejíchž kurzů a seminářů se účastní pravidelně. Dvouletý kurz portrétní a figurální malby absolvovala i v Národní galerii v Praze (2014 – 2016).

V současnosti navštěvuje kurz grafiky u ak. mal. Markéty Pošarové a kurz kresby a malby zaměřený převážně na portrét a figuru u ak. mal. Jaroslava Švihly. Umělkyně je členem S-Art klubu v Liberci.

Zdeňka Kučerová velmi ráda maluje pod širým nebem – v plenéru. Její práce mají téměř vždy základ v realismu, ale současně vyjadřují i vlastní autorčin výtvarný názor, její smyslové prožitky a hledání vlastního pohledu i výraziva k naplnění jejího uměleckého záměru. Vystavené obrazy vyjadřují autorčin optimismus a radost ze života.

Umělkyně svá díla vystavuje převážně v Libereckém kraji a v Praze.