Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Krajská nemocnice Liberec, a.s. v rámci akce „Milostivé léto“ informuje dlužníky Krajské nemocnice Liberec, a.s. o možnosti umořit pohledávky, které mají vůči nemocnici, a které byly předány do exekučního řízení.

V termínu do 28. 1. 2022 mohou dlužníci, kteří splňují následující podmínky

  • jsou fyzickými osobami, a
  • mají dluh vůči Krajské nemocnici Liberec, a.s., a
  • jejich dluh je vymáhán soudním exekutorem

uhradit jistinu + poplatek exekutorovi ve výši 750,- Kč + DPH (celkem tedy 907,50 Kč), s poznámkou “Milostivé léto“. Pokud tak učiní, exekuce bude zastavena a dlužníkovi budou odpuštěny další náklady spojené s uplatněním dluhu.

Pokud jste dlužníkem Krajské nemocnice Liberec, a.s., splňujete výše uvedené podmínky a máte zájem o splacení svého dluhu, kontaktujte prosím příslušného exekutora, který s Vámi situaci dořeší.