Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Srdečně Vás zveme na klinický psychiatrický seminář, který se bude konat dne 9.února 2022 od 14 hodin v jídelně budovy „I“ Centra psychiatrie KNL, a.s.

Odborný program: Kvalita života pacientů se schizofrenií v perspektivě dlouhodobé léčby (doc. MUDr. Lucie Kališová, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha)

Klinický seminář je pořádán v rámci programu celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a bude ohodnocen 2 kredity. Seminář je pořádán za sponzorské účasti firmy Lundbeck Česká republika s.r.o.

Těšíme se na Vaši účast.