Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Včera po celý den probíhala již desátá Liberecká konference nelékařských profesí, a to za hojné účasti – již 250! zaměstnanců KNL. Tématem konference byla Etiketa jako úspěšný nástroj komunikace. Zároveň proběhlo vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší publikaci za rok 2017, kterou organizuje Vědecká rada nelékařů KNL. 3. místo získala Zuzana Gajdová z COS Gynekologie, 2. místo patří Mgr. Haně Šimonové z oddělení ARO a 1. místo Mgr. Aleně Kyrianové z TOC.

Odpolední čtyřhodinový blok patřil proslulému PhDr. Ladislavu Špačkovi a jeho opravdu vtipnému a originálnímu podání zásad a doporučení v různých oblastech etikety.

V prostorech přednáškového sálu si přítomní mohli prohlédnout výstavu obrázků dětí ze základních škol, které budou sloužit k výzdobě nemocnice. Také si mohli zakoupit drobné výrobky pacientů psychiatrického oddělení KNL.