Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Ocitli jsme se v době, která si žádá změny ode všech, naše zaměstnance nevyjímaje. Jednou z našich zaměstnankyň, které nyní přijaly výzvu a dočasně ZMĚNILY SVOJI PROFESI, je Kateřina Machová, standardně fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení KNL.

Kateřina se v těchto dnech „proměnila“ v dočasnou KOORDINÁTORKU DOBROVOLNÍKŮ, kteří v naší nemocnici pomáhají a musela se rychle adaptovat na zcela jiný druh práce. Namísto fyzické práce s lidmi se nyní věnuje především administrativě a komunikaci, i její zásluhou má nemocnice dostatek nahlášených dobrovolníků, a to zhruba 130. Jedná se jak o osoby zcela flexibilní, tak i ty, kteří chodí pomáhat při svém standardním zaměstnání.

„Chtěla bych všem dobrovolníkům poděkovat, jejich pomoc je pro chod nemocnice v současné době ohromně potřebná. Aktuálně bychom uvítali ještě dobrovolníky na úklid, desinfekci a ostrahu ke vchodům do nemocnice,“ dodává Kateřina. Zároveň dobrovolníky prosí, aby měli pochopení, pokud se instrukce a pokyny v průběhu mění – je to dáno náročností současné situace.

Máte-li i vy zájem o pomoc v nemocnici, můžete se nahlásit prostřednictvím dotazníku zde.

Děkujeme!