Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Téma: „Funkční poruchy pohybového aparátu pohledem vybraných metodik“
Dobrý den,
srdečně Vás zveme na již XII. celostátní konferenci fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce POUZP a KNL, a.s., tentokrát na téma: Funkční poruchy pohybového aparátu pohledem vybraných metodik, která se koná 8.11.2018 v přednáškovém sále Krajské nemocnice Liberec a.s., knihovna, pavilon P.
Program konference bude zveřejněn během letních prázdnin.
Konferenční poplatek:
(uhraďte na č. účtu: 27-0511 250 247/0100, v. symbol 12, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a pracoviště)
350 Kč pro členy POUZP a studenty
650 Kč ostatní do 20.10.2018
750 Kč po 20.10.2018 a na místě (při platbě na místě Vám odpadá nárok na oběd)
zaměstnanci nemocnice bez poplatku, bez nároku na oběd
Registrace byla ukončena.
Informace na jana.plestilova@nemlib.cz