Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Název projektu: Zlepšení kvality hospitalizační péče KNL a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/39.01359

Účelem projektového záměru je zlepšení kvality infrastruktury v oblasti zdravotnictví a zdravotnických služeb v Krajské nemocnici Liberec a.s. Projekt přispěje ke zkvalitnění úrovně hospitalizační péče pacientů KNL ve smyslu zvýšení jejich bezpečnosti, komfortu, zlepšení kvality zdravotní péče a přístupu k věcem každodenní potřeby, zlepšení hospitalizace na jednotce intenzivní péče a ARO a snížení rizika komplikací způsobených upoutáním pacienta na lůžku.

Předmětem projektu je pořízení 150 ks moderních plně elektricky ovládaných nemocničních lůžek a příručních stolků pro standardní péči a 10 ks lůžek pro intenzivní péči.

Projekt byl podpořen ze zdrojů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod 2007 – 2013, prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst.

Realizace projektu probíhá v období říjen 2014- srpen 2015.

Schválená výše dotace činí 9 459 400 Kč.