Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Název projektu: Zlepšení kvality hospitalizační péče KNL a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/39.01359

Účelem projektového záměru je zlepšení kvality infrastruktury v oblasti zdravotnictví a zdravotnických služeb v Krajské nemocnici Liberec a.s. Projekt přispěje ke zkvalitnění úrovně hospitalizační péče pacientů KNL ve smyslu zvýšení jejich bezpečnosti, komfortu, zlepšení kvality zdravotní péče a přístupu k věcem každodenní potřeby, zlepšení hospitalizace na jednotce intenzivní péče a ARO a snížení rizika komplikací způsobených upoutáním pacienta na lůžku.

Předmětem projektu je pořízení 150 ks moderních plně elektricky ovládaných nemocničních lůžek a příručních stolků pro standardní péči a 10 ks lůžek pro intenzivní péči.

Projekt byl podpořen ze zdrojů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod 2007 – 2013, prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst.

Realizace projektu probíhá v období říjen 2014- srpen 2015.

Schválená výše dotace činí 9 459 400 Kč.