Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Výbor pro audit

členové výboru pro audit

RNDr. Michal Hron, nar. 18. 6. 1949, bytem Březová alej 1305/4, Liberec I – Staré Město, PSČ 460 01

den vzniku členství ve výboru pro audit: 5. 3. 2021

Ing. Václav Podzimek, nar. 13. 6. 1970, bytem Liberec XXIV – Pilínkov, Puškinova 53, PSČ 463 12,

den vzniku členství ve výboru pro audit: 30. 6. 2020

Ing. Mgr. Lucia Hrochová, nar. 19. 10. 1985, bytem Lesní 585, 543 03 Vrchlabí – Podhůří

den vzniku členství ve výboru pro audit: 30. 6. 2020