Dar pianina od firmy C. Bechstein pro dětskou a adolescentní psychiatrii