Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Středisko podpůrné péče je součástí Krajské nemocnice Liberec, a.s. od ledna 2020.
Středisko rozvíjí a koordinuje aktivity, které Krajská nemocnice Liberec poskytuje jako součást medicínské a ošetřovatelské péče. Pracovníci střediska poskytují psychickou a duchovní podporu a péči všem pacientům, kteří projeví o podporu zájem. Podpora je poskytována bez ohledu na věk, pohlaví, světový názor a vyznání pacienta. Pracovníci asistují v krizích existence (spirituální bolest, absence smyslu), při hledání motivace (k uzdravování, k práci, ke spolupráci), při ztrátě dobré perspektivy (když se už nelze uzdravit) a v praxi lidské religiozity (modlitba, zpověď, svátost).
Středisko slučuje koordinátorku dobrovolníků a dobrovolnické centrum Dobromysl (Fotrová), zooterapeutku  (Konečná), interventku (Strnadová) a nemocniční kaplany (Kloz, Šimonovský, Susa).
Cílem je nabídnout tuto péči všem oddělením KNL. Nezpochybnitelný je přínos pro pacienty a jejich rodinné příslušníky, ale i personál nemocnice. Závěr: Středisko podpůrné péče se již stalo přirozenou součástí Krajské nemocnice Liberec. Pracovníci střediska v těsné spolupráci s personálem KNL poskytují psychosociální podporu pacientům.

Odkazy:

Mgr. Jolana Strnadová, MBA

vedoucí Střediska podpůrné péče, manažerka komunikace a psychosociální péče