Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Screening SONO kyčlí novorozenců a kojenců v KNL podle zákonné normy v 6.týdnu a 4.měsíci věku dítěte.

Dítě bude v doprovodu pouze 1 rodiče (matky)
Vyšetřujeme každý čtvrtek na PPMD  ambulance přízemí. (mimo státních svátků)

Členění časovkou  podle věku:
8:30-9:30  novorozenci 3-8.týden věku,
9:30-10:30  kojenci 3-4.měsíc věku,
10:30-11:00  jen léčené děti (třmínky/peřinka)

Matky nachlazené, po kontaktu či v  karanténě s COVID 19 pozitivní osobou ve společné domácnosti  –  vyšetření odloží o 10-14 dní a dostaví se až po uzdravení, v případě karantény po negativním kontrolním testu dle pokynů PL a Hygienické stanice.

V případě stanovené léčby pokračují v zavedené pomůcce pro dítě (široké balení, Frejkova peřinka, Pavlíkovy třmínky) s možností telefonické konzultace čtvrtky 10:30-11:00 na telefonu 485313563 nebo 485312183.

Podmínky pro vyšetření – rodič musí mít roušku, u vstupu si dezinfikovat ruce,  mít pod dítě vlastní čistou podložku a s sebou “Zdravotní a očkovací průkaz dítěte” a kartičku pojištěnce (nebo rodný list).