Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Sociální služby

Pomáháme v těžkých životních situacích

  • Vyrovnávání se s následky nemoci, předpis kompenzačních pomůcek
  • Pomoc osobám bez přístřeší
  • Pomoc při vyřizování sociálních příspěvků
  • Pomoc při ztrátě dokladů
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Pavilon interních oddělení: +420 485 312 675
Oddělení následné a geriatrické péče: +420 485 313 207
E-mail: jindriska.saskova@nemlib.cz
Budova B
Podlaží 2
Součásti pracoviště
O nás

O nás

Přijímáme do péče pacienty, které jejich onemocnění přivedlo do náročné životní situace. Poskytujeme pomoc při zajišťování nároků, které vyplývají ze zákona o hmotné nouzi, důchodovém pojištění, zákona o rodině a dalších právních norem. Při propouštění ze zdravotnického zařízení zajišťujeme pomoc vhodných institucí, jako jsou terénní ošetřovatelská péče, pečovatelská služba, osobní asistence.

Předepisujeme vhodné kompenzační pomůcky, jako jsou chodítka, toaletní křesla, nástavce na WC a polohovatelná lůžka. Poskytujeme pomoc při vyřizování nebo ztrátě dokladů (OP, průkaz pojištěnce) a při podávání žádostí (příspěvek na péči, invalidní důchod). Osobám bez přístřeší sjednáváme pobyt v azylových domech a ubytovnách.

Našimi klienty jsou lidé všech věkových kategorií včetně dětí. Péče o ně je po odborné stránce zajištěna čtyřmi pracovníky s odpovídající zdravotní a sociálně právní kvalifikací.

Jindřiška Sasková

vedoucí oddělení sociálních služeb

Časté dotazy