Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Rehabilitace Turnov

 • Velmi široké spektrum rehabilitačních metod podepřené mnohaletými zkušenostmi
 • Odborný, profesionální a přátelský tým

 

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Primář: +420 481 446 455
Budova TC
Podlaží P
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Rehabilitační ambulance
Rehabilitační ambulance po, čt 8:00 – 15:00
úterý 13:30 – 15:00
pátek 9:00 – 15:00
+420 481 446 450
Procedury
dle objednání
Procedury dle objednání po – čt 6:00 – 17:00
8:00 – 15:30
+420 481 446 450

Poradny

Poradna pro osteoporózu
Poradna pro osteoporózu 9:00 – 15:00 út, st +420 481 446 450

Lůžka a pokoje

25
standardních lůžek

Návštěvní hodiny: 14:00 – 17:00

O nás

O nás

Náplní naší práce je léčebná rehabilitace. Rehabilitace obecně je komplex opatření s cílem dosáhnout maximální integraci člověka poškozeného na zdraví následkem nemoci, úrazu nebo vrozené vady. Léčebná rehabilitace je doplněna již mimo zdravotnické zařízení rehabilitací sociální, pracovní a pedagogickou.

Léčebnou rehabilitaci zajišťujeme jak ambulantně, tak při hospitalizaci na lůžkách jednotlivých oddělení. Začínáme v období poskytování akutní zdravotní péče jako její nedílná součást, a to na odděleních všech klinických oborů za účelem omezit na minimum dopady zdravotní poruchy, omezení rozsahu výsledného zdravotního postižení s konečným cílem připravit podmínky pro zamezení vzniku handicapu – snížení společenského uplatnění.

Pečlivě sledujeme vývoj v oboru a průběžně používáme všechny nové metody. K tomu, aby rehabilitace držela krok s rychlým vývojem, potřebujeme především odborně připravené pracovníky a nejmodernější přístroje. Naše oddělení všechny podmínky splňuje. Používáme terapeutické postupy zaměřené na restituci (obnovení), substituci (náhradu) a kompenzaci funkce (vyrovnávání, nejčastěji pomocí technických prostředků).

Provozujeme poradnu pro osteoporózu, zabývající se problematikou péče o pacienty s metabolickými kostními chorobami a osteoporózou a přispívající ke zkvalitnění diagnostiky, léčby i prevence těchto nemocí.

Klíčové výkony a diagnózy

 • Fyzioterapie včetně termoterapie rašelinových zábalů
 • Kinezioterapie včetně facilitačních, inhibičních a dalších specializovaných metod
 • Ergoterapie
 • Manuální terapie (manipulace, mobilizace myofasciální techniky, techniky měkkých tkání reflexní terapie
 • Reflexní lokomoce dle Vojty
 • Senzomotorika
 • Funkční stabilizace páteře
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (Kabathova metoda)
 • Bobath koncept
 • Klappovo lezení - dle Jarmily Čápové
 • Léčení sterilit dle Mojžíšové
 • Léčba močové inkontinence
 • LTV pro těhotné
 • Neuroaferentní stimulace dle prof. Stollera
 • Lymfodrenáže
 • Terapeutické postupy pro výcvik kompenzačních a substitučních mechanismů
 • Rehabilitace řeči, komunikačních a kognitivních schopností
 • Akupunktura - celotělová, ušní
 • Kinezio-tejpování

Náš tým

MUDr. Ivan Bašta

primář oddělení rehabilitace Turnov

Lenka Honců

vrchní sestra oddělení rehabilitace Turnov

Další informace

Volba i návaznost metodik je individuální s ohledem na zdravotní stav pacienta.
Při léčbě nám velmi pomáhají vedle řady jiných přístrojů např. PHYACTION s programovatelnou terapií pro 69 diagnóz s možností individuální změny, lymfoven (při léčbě otoků končetin), laser, motorová dlaha a další.

Lůžkové rehabilitační oddělení: poskytuje léčebnou rehabilitaci nemocným, u kterých léčebně rehabilitační postupy tvoří převážnou část léčebného programu.
Je poskytována zejména nemocným:

 • u kterých je možná aktivní spolupráce a lze předpokládat dostatečnou zevní stimulaci k pokračování v restituci, substituci či kompenzaci poruchy či ztráty funkce v jejich vlastním sociálním prostředí
 • u kterých ambulantní forma léčebné rehabilitace není účelná či možná
 • u kterých lze odůvodněně předpokládat možnost kompenzace jejich onemocnění nebo jejich celkového zdravotního stavu a které lze zatížit léčebnou rehabilitací.

Indikační kritéria přijetí na lůžko

– chronická onemocnění hybného systému vyžadující léčebnou rehabilitaci ke zlepšení celkového zdravotního stavu, nebo u kterých ambulantní forma rehabilitace nedostačuje

– taková somatická či funkční postižení, která vyžadují samostatnou léčebnou rehabilitaci včetně určené funkční kapacity jedince, výcviku denních činností, řízení pohybových aktivit, případně protetické zajištění

– léčebná rehabilitace u všech stavů, kde léčebná rehabilitace je hlavním léčebným postupem, zejména u stabilních stavů po:
1) traumatech (polytraumatech) s postižením funkce hybné soustavy
2) cévních a periferních nervových lézích (např. CMP, radikulární systém periferních nervů, DMO)
3) spondylochirurgických operacích
4) spinálních lézích
5) allopastikách (hlavně nosných kloubů DK)
6) ortopedických korekčních operacích aj.

Časté dotazy