Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II.

eu-logo5

Integrovaný regionální operační program   

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa: 06.02 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatelstvo regionů  

Název výzvy: 31. Výzva IROP – Zvýšení kvality návazné péče 

 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. v rámci 31. výzvy IROP uplatnila a zrealizovala žádost o dotaci projektu:

„Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II.“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001224

Celkové způsobilé výdaje projektu: 58 239 000,00 Kč

Z toho proplacená výše dotace ze zdrojů Evropské unie: 49 503 150,00 Kč

Hlavním cílem projektu bylo pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení Krajské nemocnice Liberec, a.s., které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách dle Koncepce Návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

Projekty byl zaměřen na obnovu a pořízení nového přístrojového vybavení. Konkrétně byly pořízeny tyto přístroje a zařízení: monitory vitálních funkcí, lůžka s laterálním náklonem, ultrazvuková technika, radiodiagnostické přístroje, plicní ventilátory, přístroj na chlazení a ohřev pacienta, robotické lůžko, počítačový tomograf, bronchoskop. Jedná zejména o přístroje pro obor intenzivní péče a radiodiagnostiky.

Cílem projektu bylo pořízení přístrojového vybavení pro zvýšení kvality péče poskytované pacientům tak, aby odpovídala srovnatelným nemocnicím v rámci České republiky.

Projekt „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II.“ byl spolufinancován Evropskou unií.

eu-logo5