Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE NÁVŠTĚV V NEMOCNICÍCH KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant):
Návštěvy na ONP jsou nyní povoleny. ! Návštěvy na ostatních oddělení jsou i nadále v OMEZENÉM REŽIMU.
Výjimky jsou povoleny po posouzení primářem oddělení.
Návštěvníci následně musí splnit podmínky pro návštěvu – musí mít po 2 dávkách očkování nebo PCR/AG test s písemným potvrzením, případně potvrzení o prodělaném onemocnění Covid v uplynulých 90 dnech.  Tyto návštěvy mohou probíhat od 14 hodin do 16 hodin, a to vždy pouze v počtu 1 osoby.
Chápeme, že jsou tato omezení těžká pro pacienty i jejich blízké, nicméně nadále prosíme o respektování nastavených pravidel. Stále je na místě opatrnost a ohleduplnost vůči personálu a pacientům.      Děkujeme za pochopení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II.

eu-logo5

Integrovaný regionální operační program   

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa: 06.02 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatelstvo regionů  

Název výzvy: 31. Výzva IROP – Zvýšení kvality návazné péče 

 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. v rámci 31. výzvy IROP uplatnila a zrealizovala žádost o dotaci projektu:

„Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II.“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001224

Celkové způsobilé výdaje projektu: 58 239 000,00 Kč

Z toho proplacená výše dotace ze zdrojů Evropské unie: 49 503 150,00 Kč

Hlavním cílem projektu bylo pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení Krajské nemocnice Liberec, a.s., které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách dle Koncepce Návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

Projekty byl zaměřen na obnovu a pořízení nového přístrojového vybavení. Konkrétně byly pořízeny tyto přístroje a zařízení: monitory vitálních funkcí, lůžka s laterálním náklonem, ultrazvuková technika, radiodiagnostické přístroje, plicní ventilátory, přístroj na chlazení a ohřev pacienta, robotické lůžko, počítačový tomograf, bronchoskop. Jedná zejména o přístroje pro obor intenzivní péče a radiodiagnostiky.

Cílem projektu bylo pořízení přístrojového vybavení pro zvýšení kvality péče poskytované pacientům tak, aby odpovídala srovnatelným nemocnicím v rámci České republiky.

Projekt „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II.“ byl spolufinancován Evropskou unií.

eu-logo5