Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.

eu-logo5

Integrovaný regionální operační program   

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa: 06.02 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatelstvo regionů  

Název výzvy: 31. Výzva IROP – Zvýšení kvality návazné péče 

 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. v rámci 31. výzvy IROP uplatnila žádost o dotaci projektu:

„Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001208

Celkové způsobilé výdaje projektu: 96 284 000,00 Kč

Z toho proplacená výše dotace ze zdrojů Evropské unie: 81 841 395,82 Kč

Hlavním cílem projektu bylo pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení Krajské nemocnice Liberec, a.s., které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách dle Koncepce Návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

Projekt byl zaměřen na obnovu a pořízení nového přístrojového vybavení. Konkrétně byly pořízeny tyto přístroje a zařízení: anesteziologické přístroje, impedanční plicní tomografie, mobilní ultrazvuky, monitory vitální funkcí, plicní ventilátory, magnetická rezonance, endoskopická sestava, videolaryngoskop, trenažery horních a dolních končetin, biochemické analyzátory, lůžka s laterálním náklonem, lůžkové komplety, přístroj pro ECMO, přístroj na chlazení a ohřev pacienta. Jedná se zejména o přístroje pro obor intenzivní péče, radiodiagnostiky, anesteziologicko-resuscitační medicíny.

Cílem projektu bylo pořízení přístrojového vybavení pro zvýšení kvality péče poskytované pacientům tak, aby odpovídala srovnatelným nemocnicím v rámci České republiky.

Projekt „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“ byl spolufinancován Evropskou unií.