Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Zlepšení kvality hospitalizační péče v KNL, a.s.

Zlepšení kvality hospitalizační péče KNL

č. projektu :  CZ.1.13/2.2.00/39.01359

Operační program : ROP NUTS II Severovýchod

Prioritní osa 2:  Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.2.  Rozvoj měst

Číslo výzvy : 39.

Zahájení projektu :   1.1.2014

Fyzická realizace projektu : 04 – 07/2015

Způsobilé výdaje projektu : 8 649 034,25 Kč  vč. DPH

Dodavatel : LINET spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný

Díky dotacím z Evropské unie byla Krajská nemocnice Liberec, a.s. vybavena  10-ti  ks     lůžky pro intenzivní péči  vč. matrací  a 150-ti  ks  elektricky ovládanými  lůžky  vč. matrací a nemocničních stolků.

Finanční prostředky  budou poskytnuty z Regionálního operačního programu Severovýchod,  39. výzvy, prioritní osy 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory Rozvoj měst , více na www.rada-severovychod.cz.

Poskytovaná dotace z evropských  fondů by měla 100% pokrýt  způsobilé výdaje projektu, které činí 8 649 034,25 Kč  vč. DPH.

Úspěšně zrealizovaný projekt přispěl ke zkvalitnění úrovně hospitalizační péče pacientů ve smyslu zvýšení bezpečnosti, komfortu, zlepšení zdravotní  péče a přístupu  k věcem každodenní potřeby.

Nemocničními lůžky pro intenzivní péči vč. matrace bylo vybaveno:

 • JIP – 5 ks
 • ARO – 5 ks

Nemocničními elektricky ovladatelnými lůžky vč. matrací a nočních stolků byla vybavena tato oddělení :

 • interní odd. / 2B – 7 ks
 • revmatologie /B – 6 ks
 • plicní odd. /B – 13 ks
 • rehabilitace / B – 5 ks
 • léčebna následné péče /D – 28 ks
 • Oční odd. /D – 12 ks
 • ORL/ D – 22 ks
 • gynekologie /G – 10 ks
 • porodnice /G – 21 ks
 • infekční /K – 12 ks
 • kožní / K – 14 ks