Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/39.01357

Operační program : ROP NUTS II Severovýchod

Prioritní osa 2:  Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.2.  Rozvoj měst

Číslo výzvy : 39.

 

Zahájení projektu :   21.1.2014

Fyzická realizace projektu :  07 – 11/2015

Způsobilé výdaje projektu : 22 435 544,32 Kč  vč. DPH

Díky dotacím z Evropské unie byla Krajská nemocnice Liberec, a.s. dovybavena novými přístroji zdravotnické technicky. Finanční prostředky  jsou poskytovány  z Regionálního operačního programu Severovýchod,  39. výzvy, prioritní osy 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory Rozvoj měst , více na www.rada-severovychod.cz.

Poskytovaná dotace z evropských  fondů by měla 100% pokrýt  způsobilé výdaje projektu, které činí 22 435 544,32  Kč. Vč. DPH.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kvality zdravotní péče Krajské nemocnice Liberec a.s. prostřednictvím modernizace zdravotnické techniky. Kvalitní zdravotnické přístroje umožní zajistit mnohem efektivnější péči o pacienty s využitím moderních metod medicíny. Projekt  přispěl ke zvýšení bezpečnosti pacientů, mj. rychlejším, efektivnějším a přesnějším stanovením diagnóz, které umožní aplikaci vhodné léčby.

V rámci projektu byla pořízena následující zdravotní technika:

  • Anesteziologické přístroje
  • Pacientské monitory a monitory pro JIP
  • Kardiotokografy vč. telemetrie
  • Plicní ventilátory
  • Agregometr
  • EEG
  • Přístroj na intravazální regulaci teploty pacienta