Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/39.01357

Operační program : ROP NUTS II Severovýchod

Prioritní osa 2:  Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.2.  Rozvoj měst

Číslo výzvy : 39.

 

Zahájení projektu :   21.1.2014

Fyzická realizace projektu :  07 – 11/2015

Způsobilé výdaje projektu : 22 435 544,32 Kč  vč. DPH

Díky dotacím z Evropské unie byla Krajská nemocnice Liberec, a.s. dovybavena novými přístroji zdravotnické technicky. Finanční prostředky  jsou poskytovány  z Regionálního operačního programu Severovýchod,  39. výzvy, prioritní osy 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory Rozvoj měst , více na www.rada-severovychod.cz.

Poskytovaná dotace z evropských  fondů by měla 100% pokrýt  způsobilé výdaje projektu, které činí 22 435 544,32  Kč. Vč. DPH.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kvality zdravotní péče Krajské nemocnice Liberec a.s. prostřednictvím modernizace zdravotnické techniky. Kvalitní zdravotnické přístroje umožní zajistit mnohem efektivnější péči o pacienty s využitím moderních metod medicíny. Projekt  přispěl ke zvýšení bezpečnosti pacientů, mj. rychlejším, efektivnějším a přesnějším stanovením diagnóz, které umožní aplikaci vhodné léčby.

V rámci projektu byla pořízena následující zdravotní technika:

 • Anesteziologické přístroje
 • Pacientské monitory a monitory pro JIP
 • Kardiotokografy vč. telemetrie
 • Plicní ventilátory
 • Agregometr
 • EEG
 • Přístroj na intravazální regulaci teploty pacienta