Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE NÁVŠTĚV V NEMOCNICÍCH KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant):
Návštěvy na ONP jsou nyní povoleny. ! Návštěvy na ostatních oddělení jsou i nadále v OMEZENÉM REŽIMU.
Výjimky jsou povoleny po posouzení primářem oddělení.
Návštěvníci následně musí splnit podmínky pro návštěvu – musí mít po 2 dávkách očkování nebo PCR/AG test s písemným potvrzením, případně potvrzení o prodělaném onemocnění Covid v uplynulých 90 dnech.  Tyto návštěvy mohou probíhat od 14 hodin do 16 hodin, a to vždy pouze v počtu 1 osoby.
Chápeme, že jsou tato omezení těžká pro pacienty i jejich blízké, nicméně nadále prosíme o respektování nastavených pravidel. Stále je na místě opatrnost a ohleduplnost vůči personálu a pacientům.      Děkujeme za pochopení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/39.01357

Operační program : ROP NUTS II Severovýchod

Prioritní osa 2:  Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.2.  Rozvoj měst

Číslo výzvy : 39.

 

Zahájení projektu :   21.1.2014

Fyzická realizace projektu :  07 – 11/2015

Způsobilé výdaje projektu : 22 435 544,32 Kč  vč. DPH

Díky dotacím z Evropské unie byla Krajská nemocnice Liberec, a.s. dovybavena novými přístroji zdravotnické technicky. Finanční prostředky  jsou poskytovány  z Regionálního operačního programu Severovýchod,  39. výzvy, prioritní osy 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory Rozvoj měst , více na www.rada-severovychod.cz.

Poskytovaná dotace z evropských  fondů by měla 100% pokrýt  způsobilé výdaje projektu, které činí 22 435 544,32  Kč. Vč. DPH.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kvality zdravotní péče Krajské nemocnice Liberec a.s. prostřednictvím modernizace zdravotnické techniky. Kvalitní zdravotnické přístroje umožní zajistit mnohem efektivnější péči o pacienty s využitím moderních metod medicíny. Projekt  přispěl ke zvýšení bezpečnosti pacientů, mj. rychlejším, efektivnějším a přesnějším stanovením diagnóz, které umožní aplikaci vhodné léčby.

V rámci projektu byla pořízena následující zdravotní technika:

  • Anesteziologické přístroje
  • Pacientské monitory a monitory pro JIP
  • Kardiotokografy vč. telemetrie
  • Plicní ventilátory
  • Agregometr
  • EEG
  • Přístroj na intravazální regulaci teploty pacienta