Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Na základě jednání Krajské epidemiologické komise Libereckého kraje jsou od 15. 8. 2020 opět POVOLENY NÁVŠTĚVY ve všech nemocnicích KNL, a. s. – v Liberci, Turnově i ve Frýdlantě. Nadále platí povinné nošení roušek v nemocnicích a důkladná dezinfekce rukou.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra KN Liberec

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra KN Liberec

Reg. č.:  CZ.1.06/3.2.01/08.07651

Realizace projektu:

1. 1. 2012 Zahájení projektu

15. 9. 2013 Dokončení I. etapy

31. 12. 2013 Dokončení II. etapy

31. 5. 2014 dokončení III. etapy

 

Základní popis projektu:

Projekt  Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra KN Liberec je z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt, jehož cílem je modernizace, obnova a pořízení nových zdravotnických prostředků, jejich sestav a příslušenství, se zaměřuje na zvýšení úrovně standardu vybavenosti Komplexního cerebrovaskulárního centra KNL, a. s., v rozsahu daném 8. Výzvou MZČR, pro oblast intervence 3.2 IOP Služby v oblasti veřejného zdraví. Přínosem realizace projektu bude zvýšení kvality vybavenosti a tím zlepšení podmínek pro zajišťování specializované péče o pacienty a také připravenost na příjem většího počtu pacientů.

V I. etapě byly pořízeny tyto přístroje:

č. 2.1.5 – Operační mikroskop s ICG (1 ks)

Výrobek: OPMI Pentero 900
Výrobce: Carl Zeiss, spol. s r. o.

Pořizovací cena: 8.191.700 Kč

Popis výrobku: Neurochirurgický operační mikroskop by v současné době měl splňovat nejmodernější nároky na optické a ovládací vlastnosti jakožto i na špičkové možnosti přenosu a archivaci dat. Doplněním mikroskopu o integrované moduly poskytující možnost intraoperační angiografie a fluorescenční diagnostiky jsou splněny nároky na nejnovější trendy v terapii neurovaskulárních a neuroonkologických onemocnění.

č. 2.1.9 – Transkraniální ultrazvuk (1 ks)

Výrobek: Multi-Dop T digital
Výrobce: Medata, s. r. o.

Pořizovací cena: 19.804,80 Kč

Popis výrobku: Transkraniální dopplerovský ultrazvuk slouží k vyšetření mozkové cirkulace neinvazivně přes intaktní kost. V akutní cévní neurologii se využívá k diagnostice a monitoraci léčby akutních uzávěrů mozkových tepen. Toto vyšetření v reálném čase není možné nahradit jinou zobrazovací metodou, vyšetření se provádí u lůžka pacienta. Monitorace průtoku střední mozkovou tepnou je součástí multimodální monitorace operovaného pacienta, u kterého je prováděna karotická endarterektomie.

č. 2.1.31 – Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou (1 ks)

Výrobek: Mindray M7
Výrobce: Medata, s. r. o.

Pořizovací cena: 769.560 Kč

Popis výrobku: Přenosný přístroj slouží k akutnímu vyšetření pacientů na urgentním interním příjmu, lůžkách IJ a NCHJ a lůžkách konzultovaných pacientů v KNL. Vyšetření je nezastupitelné v neinvazivní diagnostice patologického průtoku na magistrátních tepnách mozku, včetně časných reokluzí po karotické endartrerektomii nebo angioplastice se stentem.

č. 2.1.12 – Lůžko resuscitační vybavené (monitor s elektroencefalogickým EEG modulem) (2 ks)

Výrobek: intelliVue MX 800
Výrobce: S&T Plus, s. r. o.

Pořizovací cena: 887.414 Kč

Popis výrobku: Modulární pacientský monitor.

č. 2.1.20 – Lůžko JIP vybavené (monitor s elektroencefalogickým EEG modulem) (6 ks)

Výrobek: IntelliVue MX 800
Výrobce: S&T Plus, s.r.o.

Pořizovací cena: 2.662.242 Kč

Popis výrobku: Modulární pacientský monitor

č. 2.1.24 – Centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí (1 ks)

Výrobek: IntellieVue M3150
Výrobce: S&T Plus, s. r. o.

Pořizovací cena: 241.637 Kč

Popis výrobku: Centrální monitor IntelliVue umožňuje sledovat v reálném čase všechny připojené monitory (pacienty) v přehledovém (všechny pacienty najednou) i detailním režimu vybraného pacienta. Zobrazuje, zaznamenává, vyhodnocuje a tiskne grafické i tabulkové trendy 48 hodin, alarmové stavy, komplexní multisvodovou arytmologickou analýzu, analýzu ST segmentu a QT/QTc segmentu, plného záznamu křivek 48 hodin, 12svodové EKG.

č. 2.1.26 – Transportní lůžko (monitor) (1 ks)

Výrobek: IntelliVue MP5
Výrobce: S&T Plus, s. r. o.

Pořizovací cena: 146.289 Kč

Popis výrobku: Konfigurovatelný kompaktní transportní monitor

č. 2.1.33 – Monitor vitálních funkcí včetně 4 kanálové elektroencefalografie (1 ks)

Výrobek: IntellieVue MX 800
Výrobce: S&T Plus, s. r. o.

Pořizovací cena: 417.208 Kč

Popis výrobku: Modulární pacientský monitor

č. 2.1.17 – Lůžko resuscitační vybavené (odsávačka) (2 ks)

Výrobek: MEVACS M30
Výrobce: HZZ, a. s.

Pořizovací cena: 45.728,32 Kč

Popis výrobku: Odsávačka pro lůžko resuscitační

č. 2.1.36 – Lůžko JIP vybavené (odsávačka) (6 ks)

Výrobek: MEVACS M30
Výrobce: HZZ, a. s.

Pořizovací cena: 134.764,96 Kč

Popis výrobku: Odsávačka pro lůžko JIP

 

Souhrnná pořizovací cena přístrojů I.etapy: 14.216.348, 08 Kč

Ve II. etapě byly pořízeny tyto přístroje:

č. 2.1.6 – Neuroendoskop včetně HDTV kamerového systému (1 ks)
Výrobek:
Endoskopická věž
Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací  cena: 1.059.768,38 Kč

Popis výrobku: Endoskopický přístroj je soubor jemných rigidních optických tubusů s integrovaným kamerovým a světelným zařízením, přenášející obraz na monitor s vysokým rozlišením s možností digitálního záznamu dat. Je určen pro minimálně invazivní operační techniky v oblasti lební baze a v oblasti mozkových komor. Má i širší využití (evakuace intracerebrálních hematomů). Je využíván především v chirurgické léčbě neurovaskulárních a neuroonkologických onemocnění. Celý systém sestává z endoskopické věže, zahrnující monitor, světelný zdroj, kamerový systém, záznamové zařízení, pojízdný stolek .

č. 2.1.7 – Sada endoskopického instrumentaria (1 ks)
Výrobek:
Operační ventrikuloskop
Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací cena: 845.892,56 Kč

Popis výrobku: Neuroendoskopické instrumentarium  je  sada  endoskopů k práci v oblasti lební baze a mozkových komor.

č. 2.1.8 – Sada chirurgického a mikrochirurgického instrumentária (1 ks)
Výrobek:
B.Braun Aesculap – chirurgické a neurochirurgické nástroje, sterilizační kontejnery
Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací cena: 368.210,14 Kč

Popis výrobku: Chirurgické a neurochirurgické nástroje, sterilizační kontejnery určené k přístupům do nitrolebí a páteře a dále k jemné mikrochirurgické preparaci v okolí nervových a cévních struktur.

č. 2.1.13 – Lůžko resuscitační vybavené (ventilátor) (2 ks)
Výrobek:
Hamilton G5
Dodavatel: A.M.I., s. r. o.
Pořizovací cena: 1.619.318,80 Kč

Popis výrobku: Ventilátor pro spontánní ventilaci s tlakovou podporou sloužící k zajištění správného postupu umělé plicní ventilace u pacientů v bezvědomí, tzn. nepoškození plic a současně minimalizování negativních vlivů tlakových změn v mozku.

č. 2.1.27 – Transportní lůžko (ventilátor) (1 ks)
Výrobek:
Hamilton C1
Dodavatel: A.M.I.,s. r. o.
Pořizovací cena: 397.170,40 Kč

Popis výrobku: Ventilátor pro spontánní ventilaci i během transportu

č. 2.1.32 – Ventilátor pro neinvazivní i invazivní umělou plicní ventilaci (UPV) (2 ks)
Výrobek:
Hamilton G5
Dodavatel: A.M.I., s. r. o.
Pořizovací cena: 1.619.318,80 Kč

Popis výrobku: Zajištění správného postupu umělé plicní ventilace na přechodnou dobu

č. 2.1.14 – Lůžko resuscitační vybavené – infuzní technika-pumpa infuzní (4 ks)
Výrobek:
Infusomat
Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací cena: 105.512,00 Kč

Popis výrobku: Infuzní technika k přesnému dávkování farmak a infuzních roztoků

č. 2.1.15 – Lůžko resuscitační vybavené –infuzní technika – Dávkovač lineární (8 ks)
Výrobek:
Perfusor  Compact
Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací cena: 170.368,00 Kč

Popis výrobku: Technika k přesnému dávkování farmak a infuzních roztoků

č. 2.1.16 – Lůžko resuscitační vybavené -infuzní technika – dokovací stanice (2 ks)
Výrobek:
Infusomat
Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací  cena: 108.174,00 Kč

Popis výrobku: Technika k přesnému dávkování farmak a infuzních roztoků

č. 2.1.21 – Lůžko JIP vybavené-infuzní technika –Pumpa infuzní  (12  ks)
Výrobek:
Infusomat
Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací cena: 316.536,00 Kč

Popis výrobku: Technika k přesnému dávkování farmak a infuzních roztoků

č. 2.1.22 – Lůžko JIP vybavené-infuzní technika –Dokovač lineární  (24 ks)
Výrobek:
Perfusor Compact
Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací cena: 511.104,00 Kč

Popis výrobku: Technika k přesnému dávkování farmak a infuzních roztoků

č. 2.1.23 – Lůžko JIP vybavené-infuzní technika Dokovací stanice  (6 ks)
Výrobek:
fm station

Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací cena:  324.522,00 Kč

Popis výrobku: Technika k přesnému dávkování farmak a infuzních roztoků

č. 2.1.28 – Transportní lůžko –infuzní technika – pumpa infuzní  (1 ks)

Výrobek: infusomat

Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací cena: 26.378,00 Kč

Popis výrobku: Technika k přesnému dávkování farmak a infuzních roztoků. Přesné dávkování farmak je nezbytné i během transportu.


Souhrnná skutečná cena:
7.472.273,08 Kč

 

Ve III. etapě byly pořízeny tyto přístroje:

č.2.1.1 – Peroperační CT nebo isofluoroskopie  (1 ks)

Výrobek: CereTom Portable  CT scanner

Dodavatel: NORTHMED spol. s r. o.

Pořizovací cena : 12.099.879 Kč

Popis výrobku: Mobilní CT s možností použití na operačním sále a JIP. Modulární snadno konfigurovatelný, univerzálně využitelný pro neurochirurgii a spinální chirurgii. Přístroj  umožňuje získat scan a jeho rekonstrukci v maximálním časovém úseku  2-3 min. Přístroj umožňuje scanování hlavy a krku.

č.2.1.2 – Radiolucentní operační stůl  (1 ks)

Výrobek: INSITE Surgery Table

Dodavatel: NORTHMED spol. s r. o

Pořizovací cena : 5.221.997 Kč

Popis výrobku:  Radiolucentní operační stůl s kompletním neurochirurgickým vybavením s RTG průhlednou plochou

č.2.1.3 – Ultrazvukový kostní skalpel  (1 ks)

Výrobek: Bone Scalpel Misonix

Dodavatel: NORTHMED spol. s r. o

Pořizovací cena : 1.792.857 Kč

Popis výrobku: Ultrazvukový kostní skalpel umožňující bezpečné a přesné řezání kostí  zejména při přístupech do nitrolebí a do páteřního kanálu v blízkosti jemných cévních a nervových struktur.

č.2.1.4 – Elektrofyziologická monitorace motorických a somatosenzorických evokovaných potencionálů   (1 ks)

Výrobek: CASCADE ELITE

Dodavatel: NORTHMED spol. s r. o

Pořizovací cena : 3.002.252 Kč

Popis výrobku: Přístroj k pooperačnímu elektrofyziologickému monitoringu k zajištění maximálního bezpečí při operacích na nervových strukturách (mozku, míše, periferních nervech)

č.2.1.10 – Lůžko resuscitační vybavené (lůžko s váhou)  (2 ks)

Výrobek: Eleganza 3XC

Dodavatel: LINET spol. s r. o.

Pořizovací cena : 296.700 Kč

Popis výrobku: Lůžko pro poskytování intenzivní  péče zajišťující bezpečnost pacienta  a umožňující správný ošetřovatelsko-terapeutický postup.

č.2.1.11 – lůžko resuscitační vybavené (matrace)  (1 ks)

Výrobek: Ergomatt

Dodavatel: LINET spol. s. r. o.

Pořizovací cena: 16.100 Kč

Popis výrobku: Lůžko (matrace) pro poskytování intenzivní  péče zajišťující bezpečnost pacienta  a umožňující správný ošetřovatelsko-terapeutický postup.

č.2.1.18 – Lůžko JIP  vybavené (lůžko)  (6 ks)

Výrobek: Eleganza 3XC

Dodavatel: LINET spol. s r. o.

Pořizovací cena : 655 500 Kč

Popis výrobku: Lůžko pro poskytování intenzivní  péče zajišťující bezpečnost pacienta  a umožňující správný ošetřovatelsko-terapeutický postup.

č.2.1.19 – Lůžko JIP vybavené (matrace)  (6 ks)

Výrobek: Ergomatt

Dodavatel: LINET spol. s r. o.

Pořizovací cena : 48.300 Kč

Popis výrobku: Lůžko (matrace)pro poskytování intenzivní  péče zajišťující bezpečnost pacienta  a umožňující správný ošetřovatelsko-terapeutický postup.

č.2.1.25 – Transportní lůžko (transportní lůžko stretcher)  (1 ks)

Výrobek: Sprint

Dodavatel: LINET spol. s r. o.

Pořizovací cena:  119.790 Kč

Popis výrobku: Lůžko pro poskytování intenzivní péče na iktové jednotce zajišťující bezpečnost pacienta a umožňující správný ošetřovatelsko-terapeutický postup. Lůžko usnadňuje správné polohování pacienta za účelem prevence vzniku kontraktur na ochrnutých končetinách, potlačení rozvoje spasticity a prevence vzniku dekubitů.

č.2.1.29 – Přístroj pro monitoraci mozkové oxygenace  (1 ks)

Výrobek: Neurovent PTO

Dodavatel: IMEDEX spol.s r. o.

Pořizovací cena: 623.150 Kč

Popis výrobku: Měření PtiO2 slouží ke kontinuálnímu získávání kvantitativních dat, která napomáhají ke správnému vedení léčby. Tato metoda je již prakticky standardem v multimodální neuromonitoraci.

č.2.1.30 – Biochemický analyzátor)  (1 ks)

Výrobek: ISCUS Flex

Dodavatel: Stargen spol. s r. o.

Pořizovací cena : 1.590.299,37 Kč

Popis výrobku: Přístroj se používá k časné detekci sekundárních změn v mozku, poskytuje včasný varovný signál glukózy u pacientů, u kterých kolísá glykémie.

č.2.1.34 – Přístroj pro pooperační měření aktivovaného  (2 ks)

Výrobek: Hemochrom Junior Signature

Dodavatel: Euromedical

Pořizovací cena: 186.945 Kč

Popis výrobku:  Přístroj vyšetřuje srážlivost krve u lůžka pacienta

č.2.1.35 – Neuroinformační systém (plánovací stanice, 3D modelování)

Výrobek: Imaging Station 3D

Dodavatel: NORTHMED spol. s r. o.

Pořizovací cena: 2.239.589 Kč

Popis výrobku: Neuroinformační systém umožňuje zobrazení a plánování ve 3D grafice. Lékař je z takto dostupných dat schopen plánovat operační proces s důrazem na větší přesnost, a tudíž i bezpečnost pacienta.

Souhrnná cena za III. Etapu projektu: 27.893.358,37 Kč

 

Rekapitulace:

Cena projektu za I. etapu:    14.216.347,80 Kč

Cena projektu za II. etapu:   7.472.273,08 Kč

Cena projektu za III. etapu:     27.893.358,37 Kč

Celková cena přístrojů pořízených v rámci projektu je:    49.581.979,25 Kč