Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra KN Liberec

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra KN Liberec

Reg. č.:  CZ.1.06/3.2.01/08.07651

Realizace projektu:

1. 1. 2012 Zahájení projektu

15. 9. 2013 Dokončení I. etapy

31. 12. 2013 Dokončení II. etapy

31. 5. 2014 dokončení III. etapy

 

Základní popis projektu:

Projekt  Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra KN Liberec je z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt, jehož cílem je modernizace, obnova a pořízení nových zdravotnických prostředků, jejich sestav a příslušenství, se zaměřuje na zvýšení úrovně standardu vybavenosti Komplexního cerebrovaskulárního centra KNL, a. s., v rozsahu daném 8. Výzvou MZČR, pro oblast intervence 3.2 IOP Služby v oblasti veřejného zdraví. Přínosem realizace projektu bude zvýšení kvality vybavenosti a tím zlepšení podmínek pro zajišťování specializované péče o pacienty a také připravenost na příjem většího počtu pacientů.

V I. etapě byly pořízeny tyto přístroje:

č. 2.1.5 – Operační mikroskop s ICG (1 ks)

Výrobek: OPMI Pentero 900
Výrobce: Carl Zeiss, spol. s r. o.

Pořizovací cena: 8.191.700 Kč

Popis výrobku: Neurochirurgický operační mikroskop by v současné době měl splňovat nejmodernější nároky na optické a ovládací vlastnosti jakožto i na špičkové možnosti přenosu a archivaci dat. Doplněním mikroskopu o integrované moduly poskytující možnost intraoperační angiografie a fluorescenční diagnostiky jsou splněny nároky na nejnovější trendy v terapii neurovaskulárních a neuroonkologických onemocnění.

č. 2.1.9 – Transkraniální ultrazvuk (1 ks)

Výrobek: Multi-Dop T digital
Výrobce: Medata, s. r. o.

Pořizovací cena: 19.804,80 Kč

Popis výrobku: Transkraniální dopplerovský ultrazvuk slouží k vyšetření mozkové cirkulace neinvazivně přes intaktní kost. V akutní cévní neurologii se využívá k diagnostice a monitoraci léčby akutních uzávěrů mozkových tepen. Toto vyšetření v reálném čase není možné nahradit jinou zobrazovací metodou, vyšetření se provádí u lůžka pacienta. Monitorace průtoku střední mozkovou tepnou je součástí multimodální monitorace operovaného pacienta, u kterého je prováděna karotická endarterektomie.

č. 2.1.31 – Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou (1 ks)

Výrobek: Mindray M7
Výrobce: Medata, s. r. o.

Pořizovací cena: 769.560 Kč

Popis výrobku: Přenosný přístroj slouží k akutnímu vyšetření pacientů na urgentním interním příjmu, lůžkách IJ a NCHJ a lůžkách konzultovaných pacientů v KNL. Vyšetření je nezastupitelné v neinvazivní diagnostice patologického průtoku na magistrátních tepnách mozku, včetně časných reokluzí po karotické endartrerektomii nebo angioplastice se stentem.

č. 2.1.12 – Lůžko resuscitační vybavené (monitor s elektroencefalogickým EEG modulem) (2 ks)

Výrobek: intelliVue MX 800
Výrobce: S&T Plus, s. r. o.

Pořizovací cena: 887.414 Kč

Popis výrobku: Modulární pacientský monitor.

č. 2.1.20 – Lůžko JIP vybavené (monitor s elektroencefalogickým EEG modulem) (6 ks)

Výrobek: IntelliVue MX 800
Výrobce: S&T Plus, s.r.o.

Pořizovací cena: 2.662.242 Kč

Popis výrobku: Modulární pacientský monitor

č. 2.1.24 – Centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí (1 ks)

Výrobek: IntellieVue M3150
Výrobce: S&T Plus, s. r. o.

Pořizovací cena: 241.637 Kč

Popis výrobku: Centrální monitor IntelliVue umožňuje sledovat v reálném čase všechny připojené monitory (pacienty) v přehledovém (všechny pacienty najednou) i detailním režimu vybraného pacienta. Zobrazuje, zaznamenává, vyhodnocuje a tiskne grafické i tabulkové trendy 48 hodin, alarmové stavy, komplexní multisvodovou arytmologickou analýzu, analýzu ST segmentu a QT/QTc segmentu, plného záznamu křivek 48 hodin, 12svodové EKG.

č. 2.1.26 – Transportní lůžko (monitor) (1 ks)

Výrobek: IntelliVue MP5
Výrobce: S&T Plus, s. r. o.

Pořizovací cena: 146.289 Kč

Popis výrobku: Konfigurovatelný kompaktní transportní monitor

č. 2.1.33 – Monitor vitálních funkcí včetně 4 kanálové elektroencefalografie (1 ks)

Výrobek: IntellieVue MX 800
Výrobce: S&T Plus, s. r. o.

Pořizovací cena: 417.208 Kč

Popis výrobku: Modulární pacientský monitor

č. 2.1.17 – Lůžko resuscitační vybavené (odsávačka) (2 ks)

Výrobek: MEVACS M30
Výrobce: HZZ, a. s.

Pořizovací cena: 45.728,32 Kč

Popis výrobku: Odsávačka pro lůžko resuscitační

č. 2.1.36 – Lůžko JIP vybavené (odsávačka) (6 ks)

Výrobek: MEVACS M30
Výrobce: HZZ, a. s.

Pořizovací cena: 134.764,96 Kč

Popis výrobku: Odsávačka pro lůžko JIP

 

Souhrnná pořizovací cena přístrojů I.etapy: 14.216.348, 08 Kč

Ve II. etapě byly pořízeny tyto přístroje:

č. 2.1.6 – Neuroendoskop včetně HDTV kamerového systému (1 ks)
Výrobek:
Endoskopická věž
Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací  cena: 1.059.768,38 Kč

Popis výrobku: Endoskopický přístroj je soubor jemných rigidních optických tubusů s integrovaným kamerovým a světelným zařízením, přenášející obraz na monitor s vysokým rozlišením s možností digitálního záznamu dat. Je určen pro minimálně invazivní operační techniky v oblasti lební baze a v oblasti mozkových komor. Má i širší využití (evakuace intracerebrálních hematomů). Je využíván především v chirurgické léčbě neurovaskulárních a neuroonkologických onemocnění. Celý systém sestává z endoskopické věže, zahrnující monitor, světelný zdroj, kamerový systém, záznamové zařízení, pojízdný stolek .

č. 2.1.7 – Sada endoskopického instrumentaria (1 ks)
Výrobek:
Operační ventrikuloskop
Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací cena: 845.892,56 Kč

Popis výrobku: Neuroendoskopické instrumentarium  je  sada  endoskopů k práci v oblasti lební baze a mozkových komor.

č. 2.1.8 – Sada chirurgického a mikrochirurgického instrumentária (1 ks)
Výrobek:
B.Braun Aesculap – chirurgické a neurochirurgické nástroje, sterilizační kontejnery
Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací cena: 368.210,14 Kč

Popis výrobku: Chirurgické a neurochirurgické nástroje, sterilizační kontejnery určené k přístupům do nitrolebí a páteře a dále k jemné mikrochirurgické preparaci v okolí nervových a cévních struktur.

č. 2.1.13 – Lůžko resuscitační vybavené (ventilátor) (2 ks)
Výrobek:
Hamilton G5
Dodavatel: A.M.I., s. r. o.
Pořizovací cena: 1.619.318,80 Kč

Popis výrobku: Ventilátor pro spontánní ventilaci s tlakovou podporou sloužící k zajištění správného postupu umělé plicní ventilace u pacientů v bezvědomí, tzn. nepoškození plic a současně minimalizování negativních vlivů tlakových změn v mozku.

č. 2.1.27 – Transportní lůžko (ventilátor) (1 ks)
Výrobek:
Hamilton C1
Dodavatel: A.M.I.,s. r. o.
Pořizovací cena: 397.170,40 Kč

Popis výrobku: Ventilátor pro spontánní ventilaci i během transportu

č. 2.1.32 – Ventilátor pro neinvazivní i invazivní umělou plicní ventilaci (UPV) (2 ks)
Výrobek:
Hamilton G5
Dodavatel: A.M.I., s. r. o.
Pořizovací cena: 1.619.318,80 Kč

Popis výrobku: Zajištění správného postupu umělé plicní ventilace na přechodnou dobu

č. 2.1.14 – Lůžko resuscitační vybavené – infuzní technika-pumpa infuzní (4 ks)
Výrobek:
Infusomat
Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací cena: 105.512,00 Kč

Popis výrobku: Infuzní technika k přesnému dávkování farmak a infuzních roztoků

č. 2.1.15 – Lůžko resuscitační vybavené –infuzní technika – Dávkovač lineární (8 ks)
Výrobek:
Perfusor  Compact
Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací cena: 170.368,00 Kč

Popis výrobku: Technika k přesnému dávkování farmak a infuzních roztoků

č. 2.1.16 – Lůžko resuscitační vybavené -infuzní technika – dokovací stanice (2 ks)
Výrobek:
Infusomat
Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací  cena: 108.174,00 Kč

Popis výrobku: Technika k přesnému dávkování farmak a infuzních roztoků

č. 2.1.21 – Lůžko JIP vybavené-infuzní technika –Pumpa infuzní  (12  ks)
Výrobek:
Infusomat
Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací cena: 316.536,00 Kč

Popis výrobku: Technika k přesnému dávkování farmak a infuzních roztoků

č. 2.1.22 – Lůžko JIP vybavené-infuzní technika –Dokovač lineární  (24 ks)
Výrobek:
Perfusor Compact
Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací cena: 511.104,00 Kč

Popis výrobku: Technika k přesnému dávkování farmak a infuzních roztoků

č. 2.1.23 – Lůžko JIP vybavené-infuzní technika Dokovací stanice  (6 ks)
Výrobek:
fm station

Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací cena:  324.522,00 Kč

Popis výrobku: Technika k přesnému dávkování farmak a infuzních roztoků

č. 2.1.28 – Transportní lůžko –infuzní technika – pumpa infuzní  (1 ks)

Výrobek: infusomat

Dodavatel: B. Braun Medical s. r. o.
Pořizovací cena: 26.378,00 Kč

Popis výrobku: Technika k přesnému dávkování farmak a infuzních roztoků. Přesné dávkování farmak je nezbytné i během transportu.


Souhrnná skutečná cena:
7.472.273,08 Kč

 

Ve III. etapě byly pořízeny tyto přístroje:

č.2.1.1 – Peroperační CT nebo isofluoroskopie  (1 ks)

Výrobek: CereTom Portable  CT scanner

Dodavatel: NORTHMED spol. s r. o.

Pořizovací cena : 12.099.879 Kč

Popis výrobku: Mobilní CT s možností použití na operačním sále a JIP. Modulární snadno konfigurovatelný, univerzálně využitelný pro neurochirurgii a spinální chirurgii. Přístroj  umožňuje získat scan a jeho rekonstrukci v maximálním časovém úseku  2-3 min. Přístroj umožňuje scanování hlavy a krku.

č.2.1.2 – Radiolucentní operační stůl  (1 ks)

Výrobek: INSITE Surgery Table

Dodavatel: NORTHMED spol. s r. o

Pořizovací cena : 5.221.997 Kč

Popis výrobku:  Radiolucentní operační stůl s kompletním neurochirurgickým vybavením s RTG průhlednou plochou

č.2.1.3 – Ultrazvukový kostní skalpel  (1 ks)

Výrobek: Bone Scalpel Misonix

Dodavatel: NORTHMED spol. s r. o

Pořizovací cena : 1.792.857 Kč

Popis výrobku: Ultrazvukový kostní skalpel umožňující bezpečné a přesné řezání kostí  zejména při přístupech do nitrolebí a do páteřního kanálu v blízkosti jemných cévních a nervových struktur.

č.2.1.4 – Elektrofyziologická monitorace motorických a somatosenzorických evokovaných potencionálů   (1 ks)

Výrobek: CASCADE ELITE

Dodavatel: NORTHMED spol. s r. o

Pořizovací cena : 3.002.252 Kč

Popis výrobku: Přístroj k pooperačnímu elektrofyziologickému monitoringu k zajištění maximálního bezpečí při operacích na nervových strukturách (mozku, míše, periferních nervech)

č.2.1.10 – Lůžko resuscitační vybavené (lůžko s váhou)  (2 ks)

Výrobek: Eleganza 3XC

Dodavatel: LINET spol. s r. o.

Pořizovací cena : 296.700 Kč

Popis výrobku: Lůžko pro poskytování intenzivní  péče zajišťující bezpečnost pacienta  a umožňující správný ošetřovatelsko-terapeutický postup.

č.2.1.11 – lůžko resuscitační vybavené (matrace)  (1 ks)

Výrobek: Ergomatt

Dodavatel: LINET spol. s. r. o.

Pořizovací cena: 16.100 Kč

Popis výrobku: Lůžko (matrace) pro poskytování intenzivní  péče zajišťující bezpečnost pacienta  a umožňující správný ošetřovatelsko-terapeutický postup.

č.2.1.18 – Lůžko JIP  vybavené (lůžko)  (6 ks)

Výrobek: Eleganza 3XC

Dodavatel: LINET spol. s r. o.

Pořizovací cena : 655 500 Kč

Popis výrobku: Lůžko pro poskytování intenzivní  péče zajišťující bezpečnost pacienta  a umožňující správný ošetřovatelsko-terapeutický postup.

č.2.1.19 – Lůžko JIP vybavené (matrace)  (6 ks)

Výrobek: Ergomatt

Dodavatel: LINET spol. s r. o.

Pořizovací cena : 48.300 Kč

Popis výrobku: Lůžko (matrace)pro poskytování intenzivní  péče zajišťující bezpečnost pacienta  a umožňující správný ošetřovatelsko-terapeutický postup.

č.2.1.25 – Transportní lůžko (transportní lůžko stretcher)  (1 ks)

Výrobek: Sprint

Dodavatel: LINET spol. s r. o.

Pořizovací cena:  119.790 Kč

Popis výrobku: Lůžko pro poskytování intenzivní péče na iktové jednotce zajišťující bezpečnost pacienta a umožňující správný ošetřovatelsko-terapeutický postup. Lůžko usnadňuje správné polohování pacienta za účelem prevence vzniku kontraktur na ochrnutých končetinách, potlačení rozvoje spasticity a prevence vzniku dekubitů.

č.2.1.29 – Přístroj pro monitoraci mozkové oxygenace  (1 ks)

Výrobek: Neurovent PTO

Dodavatel: IMEDEX spol.s r. o.

Pořizovací cena: 623.150 Kč

Popis výrobku: Měření PtiO2 slouží ke kontinuálnímu získávání kvantitativních dat, která napomáhají ke správnému vedení léčby. Tato metoda je již prakticky standardem v multimodální neuromonitoraci.

č.2.1.30 – Biochemický analyzátor)  (1 ks)

Výrobek: ISCUS Flex

Dodavatel: Stargen spol. s r. o.

Pořizovací cena : 1.590.299,37 Kč

Popis výrobku: Přístroj se používá k časné detekci sekundárních změn v mozku, poskytuje včasný varovný signál glukózy u pacientů, u kterých kolísá glykémie.

č.2.1.34 – Přístroj pro pooperační měření aktivovaného  (2 ks)

Výrobek: Hemochrom Junior Signature

Dodavatel: Euromedical

Pořizovací cena: 186.945 Kč

Popis výrobku:  Přístroj vyšetřuje srážlivost krve u lůžka pacienta

č.2.1.35 – Neuroinformační systém (plánovací stanice, 3D modelování)

Výrobek: Imaging Station 3D

Dodavatel: NORTHMED spol. s r. o.

Pořizovací cena: 2.239.589 Kč

Popis výrobku: Neuroinformační systém umožňuje zobrazení a plánování ve 3D grafice. Lékař je z takto dostupných dat schopen plánovat operační proces s důrazem na větší přesnost, a tudíž i bezpečnost pacienta.

Souhrnná cena za III. Etapu projektu: 27.893.358,37 Kč

 

Rekapitulace:

Cena projektu za I. etapu:    14.216.347,80 Kč

Cena projektu za II. etapu:   7.472.273,08 Kč

Cena projektu za III. etapu:     27.893.358,37 Kč

Celková cena přístrojů pořízených v rámci projektu je:    49.581.979,25 Kč