Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vybavení pro robotickou miniinvazivní technologii

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016265

 

 

Operační program:  Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa: 06.6   REACT-EU

Název výzvy: 98. Výzva IROP_Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě

poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby – SC_6.1 

Celkové způsobilé výdaje projektu:       72 576 363,40 Kč vč. DPH

Příspěvek Evropské unie:                            72 576 363,40 Kč

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace:  15. 12. 2021

Hlavním cílem projektu je nabídnout obyvatelům Libereckého kraje moderní miniinvazivní robotickou chirurgii v rámci léčby v Krajské nemocnici Liberec, a.s. s návazností na onkologickou léčbu při Komplexním onkologickém centru. V současné době není tento typ miniivazivní operativy v Libereckém kraji dostupný. Robotický přístroj Vinci je integrální a základní součástí robotické operativy. Přístroj je navržen tak (konvexní, lineární a robotická sonda, SW pro Doppler), že pokryje celou škálu perioperačního použití pro všechny chirurgické obory. Bude s ním možné provádět výkony od perkutánních punkcí/biopsií, zavedení nefrostomie pod UZ kontrolou, použití pro perioperační UZ při otevřených operacích ledvin, jater až po použití perioperační robotické sondy pro robotické operace.

Hlavní podporovanou aktivitou projektu je pořízení přístrojového vybavení a zajištění úspěšného provozu robotického centra.

Projekt „Vybavení pro robotickou miniinvazivní technologii“

 je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.