Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vybavení pro robotickou miniinvazivní technologii

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016265

 

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa: 06.6 REACT-EU

Název výzvy: 98. Výzva IROP – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě

poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby – SC_6.1

Celkové způsobilé výdaje projektu: 68 726 273,33 Kč vč. DPH

Příspěvek Evropské unie: 68 726 273,33 Kč

Zahájení projektu: 21. 12. 2021

Ukončení projektu: 31. 1. 2023

Hlavním cílem projektu bylo poskytnout obyvatelům Libereckého kraje moderní miniinvazivní robotickou chirurgii v rámci léčby v Krajské nemocnici Liberec, a.s. Před realizací projektu nebyl tento typ miniivazivní operativy v Libereckém kraji dostupný. Robotický systém Da Vinci je integrální a základní součástí robotické operativy, který nyní pokrývá celou škálu perioperačního použití pro všechny chirurgické obory.

Hlavní podporovanou aktivitou projektu bylo pořízení přístrojového vybavení a zajištění úspěšného provozu robotického centra.

Projekt „Vybavení pro robotickou miniinvazivní technologii“

byl spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.