Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vybavení pro posílení páteřní sítě KNL, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016301

 

Operační program:  Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa: 06.6   REACT-EU

Název výzvy: 98. Výzva IROP Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby – SC_6.1 

Celkové způsobilé výdaje projektu:                       351 308 011,83 Kč vč. DPH

Příspěvek Evropské unie:                                          351 308 011,83 Kč

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace: 16. 12. 2021

Hlavním cílem projektu je posílit odolnost páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče, především oddělení JIP, ARO, diagnostická a intervenční pracoviště, s ohledem na potenciální hrozby. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením a obnovou přístrojového vybavení zdravotnické techniky jako jsou např. operační stoly a mikroskopy, anesteziologické přístroje, echokardiograf, laparoskopické věže, endoskopické vybavení,  RTG,  CT, magnetická rezonance, chromatograf, litotryptor, skiagrafie, neuronavigace apod.

Hlavní podporovanou aktivitou projektu je obnova a pořízení přístrojového vybavení pro zajištění úspěšného provozu KNL, a.s..

Projekt „Vybavení pro posílení páteřní sítě KNL, a.s. “

 je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.