Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Stavební úpravy knihovny v KNL, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_001/0002054

 

 

Operační program:  Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa: 4

Název výzvy: 1. Výzva IROP II – Knihovny – SC 4.4 (MRR) 

Celkové způsobilé výdaje projektu:      7 347 350 Kč vč. DPH

Příspěvek Evropské unie:                     6 245 248 Kč

Zahájení projektu: 5. 2. 2024

Hlavním cílem projektu je vytvořit vyhovující prostory pro lékařskou knihovnu, které budou splňovat současné standardy a poskytovat bezbariérové zázemí.

Knihovna KNL, a.s. je knihovnou se specializovaným knihovním fondem, která svým návštěvníkům slouží přes 50 let. Její současné prostory jsou již zcela nevyhovující. Je dispozičně nevhodně řešena, vybavena zastaralým vybavením a neposkytuje bezbariérové zázemí. Realizací projektu budou pro návštěvníky knihovny vytvořeny podstatně lepší podmínky pro využívaní jejích služeb. Dojde k vytvoření dalších prostor a rozšíření prostor pro studovnu. Knihovna bude nově vybavena, včetně IT techniky a nového elektronického knihovnického systému.

Hlavní podporovanou aktivitou projektu je revitalizace a pořízení nového vybavení pro činnost knihovny.

Projekt „Stavební úpravy knihovny v KNL, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií