Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vybavení pro posílení páteřní sítě KNL, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016301

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa: 06.6 REACT-EU

Název výzvy: 98. Výzva IROP – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby – SC_6.1

Celkové způsobilé výdaje projektu: 351 308 011,83 Kč vč. DPH

Příspěvek Evropské unie: 351 308 011,83 Kč

Zahájení projektu: 26. 1. 2021

Ukončení projektu: 31. 12. 2023

Hlavním cílem projektu byla komplexní obnova a rozšíření přístrojového vybavení pro posílení páteřní sítě KNL, a.s.

V rámci projektu byly pořízeny chromatografy, Skiagrafie, Litotryptor, diagnostický přístroj SPECT, Kardioangiograf–stropní varianta, Kardioangiograf–podlahová varianta, výpočetní tomograf-CT, magnetická rezonance, pojízdné rentgeny, duální dvourovinný RTG systém, 3D C-ramena, spinální endoskopická sestava, neuronavigace, operační stoly, operační mikroskop, laparoskopické sestavy, endoskopické sestavy, automatické dezinfektory endoskopů a anesteziologické přístroje. Vybavena byla zejména oddělení JIP, ARO, neurochirurgie, urologie, Kardiocentrum, Centrum interních oborů, Centrum zobrazovacích metod, Centrum laboratorní medicíny, Traumatologicko-ortopedické centrum a centrální operační sály.

Hlavní podporovanou aktivitou projektu bylo pořízení přístrojového vybavení pro zajištění úspěšného provozu KNL, a.s.

Projekt „Vybavení pro posílení páteřní sítě KNL, a.s. “

byl spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.