Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

„Rozvoj péče o onkologické pacienty v KNL, a.s. – PET/CT“

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016648

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa: 06.6 REACT-EU

Název výzvy: 99. Výzva IROP – Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvláště ohrožené pacienty

Celkové způsobilé výdaje projektu: 150 000 000 Kč vč. DPH

Příspěvek Evropské unie: 105 000 000 Kč

Zahájení projektu: 12. 7. 2021

Ukončení projektu: 31. 12. 2023

Hlavním cílem projektu byla výstavba nového pavilonu Oddělení nukleární medicíny a jeho přístrojové vybavení.

Z pohledu celého Libereckého kraje je naše nemocnice jediným pracovištěm zajišťujícím komplexní péči v rámci onkologie a k tomu navazujících oborů. Velikost původního objektu budovy a jeho technický stav dlouhodobě neodpovídal potřebám oboru ani pacientů. Aby mohla být pacientům poskytována vysoce specializovaná péče, byla pro naši nemocnici diagnostika pomocí hybridní metody PET/CT, a vybudování nového pavilonu nukleární medicíny, naprostou prioritou. Před realizací projektu byla pro pacienty Libereckého kraje nejbližší technologie PET/CT v Praze a Hradci Králové.

Hlavní podporovanou aktivitou projektu byla výstavba pavilonu nukleární medicíny a pořízení souvisejícího přístrojového vybavení.

Projekt „Rozvoj péče o onkologické pacienty v KNL, a.s. – PET/CT“

byl spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.