Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

„Rozvoj laboratorní kapacity“

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016674

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa: 06.6 REACT-EU

Název výzvy: 100. Výzva IROP – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb – SC 6.1

Celkové způsobilé výdaje projektu: 60 000 000 Kč vč. DPH

Příspěvek Evropské unie: 42 000 000 Kč

Zahájení projektu: 6. 9. 2021

Ukončení projektu: 31. 12. 2023

Hlavním cílem projektu byl rozvoj laboratorní kapacity v KNL, a.s. Jednalo se jak o přístrojové investice, tak i o investice do stavebních úprav a vylepšení.

V rámci projektu byla vybudována potrubní pošta. Její trasy vedou napříč devíti pavilony a jejich jednotlivými odděleními, ve kterých svůj úkol plní celkem 60 stanic. Byla zrealizována rekonstrukce objektu soudního lékařství, díky které mohla vzniknout i tolik potřebná pietní místnost. A v neposlední řadě bylo pořízeno moderní přístrojové vybavení, které nyní přispívá ke zvýšení efektivity a bezpečnosti práce laboratoří a přidružených oborů. Konkrétně se jedná o bakteriologickou linku a databázi a software pro sekvenaci dat.

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity:

· Výstavba pneumatického dopravního systému (potrubní pošta)

· Stavební úpravy objektu soudního lékařství – budova „P“

· Pořízení laboratorního vybavení

Hlavní podporovanou aktivitou projektu bylo pořízení přístrojového vybavení a realizace stavebních prací v rámci rozvoje laboratorní kapacity KNL, a.s.

Projekt „Rozvoj laboratorní kapacity“

byl spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.