Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

„Rozvoj laboratorní kapacity“

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016674

Operační program:  Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa: 06.6  REACT-EU

Název výzvy: 100. Výzva IROP – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb – SC 6.1

Celkové způsobilé výdaje projektu: 60 000 000 Kč vč. DPH

Příspěvek Evropské unie: 42 000 000 Kč

Zahájení projektu: 6. 9. 2021

Hlavním cílem projektu je rozvoj laboratorní kapacity v KNL, a.s. Jedná se jak o přístrojové investice, tak i o investice do stavebních úprav a vylepšení. Realizací projektu dojde k zajištění moderního přístrojového vybavení, které povede ke zvýšení efektivity a bezpečnosti práce laboratoří a přidružených oborů a ke zlepšení transportu vzorků napříč jednotlivými odděleními a laboratořemi.

V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity:

  • Výstavba pneumatického dopravního systému (potrubní pošta)
  • Stavební úpravy objektu soudního lékařství – budova „P“
  • Pořízení laboratorního vybavení – databáze a software pro sekvenaci vzorků – bakteriologická linka

Hlavní podporovanou aktivitou projektu je pořízení přístrojového vybavení a realizace stavebních prací v rámci rozvoje laboratorní kapacity KNL, a.s.

Projekt „Rozvoj laboratorní kapacity“

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.