Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL,a.s. v budovách „I“ a „E“

Registrační číslo projektu : CZ.0.6.2.56/0.0./16_048/0002540

eu-logo5

Operační program :  Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa : 06.02  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatelstvo regionů  

Název výzvy : 54. Výzva IROP – Deinstitucionalizace psychiatrické péče 

Celkové způsobilé výdaje projektu : 148 763 201 Kč vč. DPH

Příspěvek Evropské unie : 126 448 721 Kč

Zahájení projektu: 7.11.2016

Hlavním cílem projektu je modernizace a humanizace poskytované péče na Oddělení psychiatrie KNL,a.s. a rozšíření poskytování akutní lůžkové péče, ambulantní a stacionární péče se zlepšením regionální dostupnosti této zdravotní péče v Libereckém kraji:

  • Zvýšení počtu stanic odd. psychiatrie KNL,a.s.
  • Zřízení nové otevřené stanice zaměřené na rehabilitačně-terapeutické a resocializační pobyty nemocných
  • Zřízení 2 specializovaných denních stacionářů s psychoterapeutickými, rehabilitačními a sociálními službami
  • Zřízení všeobecné psychiatrické ambulance a specializovaných amb. služeb
  • Zvýšení ubytovacího standardu a humanizace péče vybudováním max. dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím

Hlavní podporovanou aktivitou projektu je rekonstrukce a rozšíření dvou objektů psychiatrického oddělení KNL,a.s. a pořízení souvisejícího přístrojového vybavení a vybavení nábytkem.

Projekt  „Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL,a.s. v budovách „I“ a „E“ je spolufinancován Evropskou unií.