Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE NÁVŠTĚV V NEMOCNICÍCH KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant):
Návštěvy na ONP jsou nyní povoleny. ! Návštěvy na ostatních oddělení jsou i nadále v OMEZENÉM REŽIMU.
Výjimky jsou povoleny po posouzení primářem oddělení.
Návštěvníci následně musí splnit podmínky pro návštěvu – musí mít po 2 dávkách očkování nebo PCR/AG test s písemným potvrzením, případně potvrzení o prodělaném onemocnění Covid v uplynulých 90 dnech.  Tyto návštěvy mohou probíhat od 14 hodin do 16 hodin, a to vždy pouze v počtu 1 osoby.
Chápeme, že jsou tato omezení těžká pro pacienty i jejich blízké, nicméně nadále prosíme o respektování nastavených pravidel. Stále je na místě opatrnost a ohleduplnost vůči personálu a pacientům.      Děkujeme za pochopení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL,a.s. v budovách „I“ a „E“

Registrační číslo projektu : CZ.0.6.2.56/0.0./16_048/0002540

eu-logo5

Operační program :  Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa : 06.02  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatelstvo regionů  

Název výzvy : 54. Výzva IROP – Deinstitucionalizace psychiatrické péče 

Celkové způsobilé výdaje projektu : 148 763 201 Kč vč. DPH

Příspěvek Evropské unie : 126 448 721 Kč

Zahájení projektu: 7.11.2016

Hlavním cílem projektu je modernizace a humanizace poskytované péče na Oddělení psychiatrie KNL,a.s. a rozšíření poskytování akutní lůžkové péče, ambulantní a stacionární péče se zlepšením regionální dostupnosti této zdravotní péče v Libereckém kraji:

  • Zvýšení počtu stanic odd. psychiatrie KNL,a.s.
  • Zřízení nové otevřené stanice zaměřené na rehabilitačně-terapeutické a resocializační pobyty nemocných
  • Zřízení 2 specializovaných denních stacionářů s psychoterapeutickými, rehabilitačními a sociálními službami
  • Zřízení všeobecné psychiatrické ambulance a specializovaných amb. služeb
  • Zvýšení ubytovacího standardu a humanizace péče vybudováním max. dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím

Hlavní podporovanou aktivitou projektu je rekonstrukce a rozšíření dvou objektů psychiatrického oddělení KNL,a.s. a pořízení souvisejícího přístrojového vybavení a vybavení nábytkem.

Projekt  „Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL,a.s. v budovách „I“ a „E“ je spolufinancován Evropskou unií.