Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Rekonstrukce a rozšíření Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie CP KNL, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.03/00/22_056/0003367

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa: 06

Název výzvy: 56. Výzva IROP – Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče – SC 4.3 (MRR) 

Celkové výdaje projektu:                     132 000 000 Kč včetně DPH

Příspěvek Evropské unie:                    112 200 000 Kč

Žádost o poskytnutí dotace schválena: 20. 3. 2024

Hlavním cílem projektu je modernizace stávajícího lůžkového oddělení dětské akutní psychiatrické péče a přístavba nového objektu s vytvořením bezbariérového přístupu.

V rámci projektu dojde k rekonstrukci stávající budovy Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie, včetně výstavby nového křídla s cílem navýšit počet lůžek, zvýšit humanitu poskytované péče a rozšířit poskytované ambulantní služby. Realizací dojde k vytvoření 17 nových lůžek a k modernizaci 25 stávajících lůžek pro akutní péči v oboru dětská a dorostová psychiatrie. Akutní lůžková péče pro děti a dorost je naší nemocnicí poskytována nejen pro celý region Libereckého kraje ale i, vzhledem k nedostatku a nerovnoměrnosti rozložení akutních lůžek v České republice, přilehlým krajským oblastem (Královéhradecký, Pardubický, Ústecký a Středočeský)

Projekt „Rekonstrukce a rozšíření Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie CP KNL, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií