Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Podpora rehabilitační péče v KNL, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008288

Operační program: Národní plán obnovy (NPO)

Číslo výzvy: 31_23_064

Název výzvy: 7. výzva 6.1.2 – Podpora rehabilitační léčby pro pacienty po kritických stavech – podpora léčebné rehabilitace v rámci poskytovatelů vysoce specializované cerebrovaskulární a traumatologické péče 1. typu

Název a registrační číslo projektu:

Podpora rehabilitační péče v KNL, a.s., CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008288

Celkové výdaje projektu:                     21 625 725,00 Kč včetně DPH

Příspěvek Evropské unie:                    17 872 500,00 Kč

Žádost o poskytnutí dotace schválena: 27. 3. 2024

Hlavním cílem projektu je pořízení 10 ks moderní přístrojové techniky pro následnou rehabilitaci pacientů po kritických stavech, poskytovanou v návaznosti na vysoce specializovanou péči zajišťovanou v cerebrovaskulárním a traumatologickém centru KNL, a.s. Nová rehabilitační technika umožní pacientům efektivnější rehabilitaci, zejména díky zpětnovazebním systémům či robotické terapii. Pořízením pokročilých rehabilitačních systémů reflektujících nové poznatky v medicíně dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti poskytované rehabilitační péče.

Projekt „Podpora rehabilitační péče v KNL, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií