Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Dodávka počítačového tomografu a rekonstrukce PIO S2 sekce A pro instalaci počítačového tomografu

Dodávka počítačového tomografu a rekonstrukce PIO S2 sekce A pro instalaci počítačového tomografu

CZ.1.13/2.2.00/28.01157

Zahájení projektu:  1.9.2012

Ukončení projektu: 16.6.2014

Díky dotacím z Evropské unie byla v pavilonu interní oborů Krajské nemocnice Liberec, a.s., provedena rekonstrukce prostor  pro umístění  nového počítačového tomografu. Náklady na nákup přístroje a stavební úpravy dosáhly výše 35,7 mil. Kč.  Dotace z evropských fondů je  85% z celkových uznatelných nákladů tj. 30,2 mil. Kč. Finanční prostředky  budou poskytnuty z Regionálního operačního programu Severovýchod, 28. výzvy, prioritní osy 13.2.  rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory Rozvoj měst, více na www.rada-severovychod.cz.

Krajská nemocnice Liberec zrealizovala projekt, jehož součástí byla rekonstrukce prostor v pavilonu interních oborů S2 pro umístění počítačového tomografu (CT).  Rozpočtové náklady stavební části činily 4,1 mil.Kč  Kč.  Do zrekonstruovaných prostor byl dodán nejmodernější CT přístroj  SOMATOM  Definition Flash 2x 128 od firmy Siemens o celkové hodnotě 31,6 mil.Kč. Tento přístroj je používán k diagnostickým vyšetřením pacientů a patří k absolutní světové špičce mezi CT, je  extrémně rychlý, významně snižuje radiační zátěž pacienta a navíc umožňuje provádět vyšetření, která doposud na přístrojích starší generace nebyla možná či jen s významným omezením. Zprovozněním nového CT se významně podaří zkrátit čekací lhůty na vyšetření, které byly dosud u ambulantních pacientů okolo dvou až tří týdnů.