Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec

Registrační číslo projektu : CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005486

eu-logo5

Operační program :  Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa : 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Název výzvy : 26. Výzva IROP  –  EGOVERNMET  I.  –  SC 3.2

Celkové způsobilé výdaje projektu : 26 151 080,22,- Kč  vč. DPH

Příspěvek Evropské unie :                22 228 418,18,- Kč

Registrace a  Rozhodnutí o poskytnutí dotace  vydáno dne :  21. 9. 2017

Hlavní cíl projektu :

Výstupem projektu je  nově dodaný a naimplementovaný informační systém, který umožňuje provádět odpovídající činností a procesy v Krajské nemocnici Liberec, a.s.  za použití moderních technologií, aktualizovaných procesů. Informační systém zajišťuje lepší zpřístupnění takových činností za účelem kvalitnějšího a  efektivnějšího poskytování zdravotní péče. Nový „Nemocniční informační systém“ má  pozitivní dopady na práci s daty, možnosti jejich zpracování i možnosti jejich výměny.

Projekt „ Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec“
je  spolufinancován Evropskou unií.