Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec

Registrační číslo projektu : CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005486

eu-logo5

Operační program :  Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa : 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Název výzvy : 26. Výzva IROP  –  EGOVERNMET  I.  –  SC 3.2

Celkové způsobilé výdaje projektu : 26 151 080,22,- Kč  vč. DPH

Příspěvek Evropské unie :                22 228 418,18,- Kč

Registrace a  Rozhodnutí o poskytnutí dotace  vydáno dne :  21. 9. 2017

Hlavní cíl projektu :

Výstupem projektu je  nově dodaný a naimplementovaný informační systém, který umožňuje provádět odpovídající činností a procesy v Krajské nemocnici Liberec, a.s.  za použití moderních technologií, aktualizovaných procesů. Informační systém zajišťuje lepší zpřístupnění takových činností za účelem kvalitnějšího a  efektivnějšího poskytování zdravotní péče. Nový „Nemocniční informační systém“ má  pozitivní dopady na práci s daty, možnosti jejich zpracování i možnosti jejich výměny.

Projekt „ Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec“
je  spolufinancován Evropskou unií.