Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec

Registrační číslo projektu : CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005486

eu-logo5

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Název výzvy: 26. Výzva IROP – eGovernment I. – SC 3.2

Celkové způsobilé výdaje projektu: 26 151 080,22,- Kč vč. DPH

Příspěvek Evropské unie: 22 228 418,18,- Kč

Zahájení projektu: 4. 10. 2018

Ukončení projektu: 14. 2. 2020

Hlavním cílem projektu byla dodávka a implementace nového informačního systému. Nyní tento systém umožňuje v naší nemocnici provádět odpovídající činnosti a procesy za použití moderních technologií a aktualizovaných procesů. Systém zajišťuje lepší zpřístupnění činností za účelem kvalitnějšího a efektivnějšího poskytování zdravotní péče. Nový „NIS“ má pozitivní dopady na práci s daty a možnosti jejich zpracování.

Projekt „Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec“ byl spolufinancován Evropskou unií