Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec

Registrační číslo projektu : CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005486

eu-logo5

Operační program :  Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa : 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Název výzvy : 26. Výzva IROP  –  EGOVERNMENT  I.  –  SC 3.2

Celkové způsobilé výdaje projektu : 44 135 760,-  Kč  vč. DPH

Příspěvek Evropské unie : 37 515 396,-  Kč

Registrace a  Rozhodnutí o poskytnutí dotace  vydáno dne :  21. 9. 2017

Hlavní cíl projektu :

Výstupem projektu bude nově dodaný a naimplementovaný informační systém, který umožní provádění odpovídajících činností a procesů v Krajské nemocnici Liberec, a.s. za použití moderních technologií, aktualizovaných procesů a zajistí lepší zpřístupnění takových činností za účelem lepšího a  efektivnějšího poskytování zdravotní péče. Nový „Nemocniční informační systém“ bude mít i pozitivní dopady na práci s daty, možnosti jejich zpracování i možnosti jejich výměny.

Projekt „ Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec“

je  spolufinancován Evropskou unií.