Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE NÁVŠTĚV V NEMOCNICÍCH KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant):
Návštěvy na ONP jsou nyní povoleny. ! Návštěvy na ostatních oddělení jsou i nadále v OMEZENÉM REŽIMU.
Výjimky jsou povoleny po posouzení primářem oddělení.
Návštěvníci následně musí splnit podmínky pro návštěvu – musí mít po 2 dávkách očkování nebo PCR/AG test s písemným potvrzením, případně potvrzení o prodělaném onemocnění Covid v uplynulých 90 dnech.  Tyto návštěvy mohou probíhat od 14 hodin do 16 hodin, a to vždy pouze v počtu 1 osoby.
Chápeme, že jsou tato omezení těžká pro pacienty i jejich blízké, nicméně nadále prosíme o respektování nastavených pravidel. Stále je na místě opatrnost a ohleduplnost vůči personálu a pacientům.      Děkujeme za pochopení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec

Registrační číslo projektu : CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005486

eu-logo5

Operační program :  Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa : 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Název výzvy : 26. Výzva IROP  –  EGOVERNMET  I.  –  SC 3.2

Celkové způsobilé výdaje projektu : 26 151 080,22,- Kč  vč. DPH

Příspěvek Evropské unie :                22 228 418,18,- Kč

Registrace a  Rozhodnutí o poskytnutí dotace  vydáno dne :  21. 9. 2017

Hlavní cíl projektu :

Výstupem projektu je  nově dodaný a naimplementovaný informační systém, který umožňuje

provádět odpovídající činností a procesy v Krajské nemocnici Liberec, a.s.  za použití moderních technologií, aktualizovaných procesů. Informační systém zajišťuje lepší zpřístupnění takových činností za účelem kvalitnějšího a  efektivnějšího poskytování zdravotní péče. Nový „Nemocniční informační systém“ má  pozitivní dopady na práci s daty, možnosti jejich zpracování i možnosti jejich výměny.

Projekt „ Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec“

je  spolufinancován Evropskou unií.