Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Modernizace operačních sálů Panochovy nemocnice Turnov s.r.o.

Název projektu: Modernizace operačních sálů Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/09.00523

Zahájení projektu :     07/2009

Ukončení  projektu :   11/2009

Díky dotacím z Evropské unie byly zmodernizovány operační sály a  vybaveny  operační sály moderní zdravotnickou technikou. Byl vybudován vstupní filtr pro vstup na operační sál, včetně rekonstrukce prostorů sálu. Nová vzduchotechnika v septickém traktu přispívající sterilním vlastnostem nemocnice. Zároveň byly zakoupeny operační stoly, operační lampy, endoskopická věž, elektrokoagulace, defibrilátory, stropní stativy a RTG C-rameno. Modernizovaná nemocnice nyní splňuje náročné požadavky na kvalitní pracoviště pro operační zákroky.

Celková poskytnutá dotace činila 23 535 355,18 Kč.

Finanční prostředky byly poskytnuty z regionálního operačního programu Severovýchod, 9. výzvy, prioritní osy 2, rozvoj městských a venkovských oblastí, více na www.rada-severovychod.cz