Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Modernizace přístrojového vybavení a obnova technologií KC KN Liberec

Modernizace přístrojového vybavení a obnova technologií KC KN Liberec

reg. číslo CZ.1.06/3.2.01/05.06575

Aktuální stav realizace projektu:

28.6.2010 Zahájení projektu
3. 11. 2010 Úvodní tisková konference
3.2. 2011 Závěrečná tisková konference
31. 3. 2011 Ukončení projektu

Cíle projektu

Kardiocentrum Krajské nemocnice Liberec, a. s. je jediným pracovištěm v Libereckém kraji, které poskytuje superspecializovanou kardiologickou péči. Zajišťuje tak dostupnost nejmodernější léčby pro nemocné s ischemickou chorobou srdeční, srdečním selháním a poruchami srdečního rytmu. Jako jediné pracoviště v kraji provádí perkutánní koronární intervence, implantace kardioverterů-defibrilátorů, radiofrekvenční ablace srdečních arytmií a poskytuje srdeční resynchronizační léčbu. V případě péče o pacienty s akutním infarktem myokardu je nezastupitelné pro časovou dostupnost reperfusní léčby (jak je definovaná v Doporučených postupech ČKS) – nejmodernější léčby infarktu myokardu primární koronární angioplastikou. Tuto komplexní léčbu poskytujeme nejen občanům Libereckého kraje, ale i přilehlým oblastem Středočeského, Ústeckého a Královéhradeckého kraje. Jedná se především o Rumbursko a část Mladoboleslavska, kde je významným faktorem zejména dopravní dostupnost. Celkem tak poskytujeme superspecializovanou kardiologickou péči pro 600.000 obyvatel.

Realizace projektu umožnila další rozvoj a zkvalitnění této péče a zvýšila bezpečnost pacientů i personálu. Bylo rozšířeno spektrum našich diagnostických i léčebných metod, došlo ke zlepšení časové dostupnosti některých výkonů a nyní jsme plně soběstační i při poruše jedné angiolinky. Také se snížilo riziko infekčních komplikací u prováděných implantací kardiostimulátorů a defibrilátorů a radiační zátěž pacientů i personálu.

Pořizované vybavení

Nová angiolinka na 3. sál Invazivní kardiologie
je důležitá zejména z těchto důvodů:

  1. Dosud byla v KNL, a. s. pouze 1 angiolinka a v případě její poruchy bylo nutné odesílat pacienty z celého kraje do Prahy. Zhoršila se tak dostupnost, především časová, nejmodernější léčby infarktu myokardu.
  2. Nová modernější angiolinka snížila radiační zátěž pacientů i zdravotnického personálu.
  3. Nová  angiolinka pro provádění koronárních intervencí nám nyní umožňuje přesunout provádění radiofrekvenčních ablací ze sálu č. 2 Invazivní kardiologie, kde jsou současně prováděny výkony s nejvyššími nároky na sterilitu (implantace kardiostimulátorů, kardioverterů – defibrilátorů) a zlepšila se tak bezpečnost těchto pacientů.
  4. Došlo k omezení vyšetřování plánovaných pacientů v pozdních odpoledních a večerních hodinách, což bylo dosud nezbytné v případě velkého počtu akutních případů.
  5. Existence druhé angiolinky nám umožnila rozšíření spektra výkonů např. o provádění radiofrekvenčních ablací u fibrilace síní.

Rentgen pro elektrofyziologii – výměna
Vyměněné zařízení bylo pořízeno v r. 2004 a nebylo již postačující kvalitou zobrazení ani radiační ochranou pro spektrum výkonů nyní prováděných – především implantace kardioverterů – defibrilátorů a srdeční desynchronizační léčbu.
S novým přístrojem bude nyní možné omezit počet pracovníků přítomných na operačním sále – nebude nezbytná přítomnost technika k obsluze přístroje ani druhé sestry – což bude mít pozitivní dopad na sterilitu a radiační ochranu.

Elektrofyziologické záznamové zařízení – výměna
Vyměněné zařízení z roku 2003 je morálně zastaralé, není např. možná jeho integrace se systémy elektroanatomického mapování – např. CARTO a jinými.  Bez výměny tohoto zařízení nebyl již možný další rozvoj metod ablace srdečních arytmií.

High end ECHO – nové
Přístroje používané v KNL před realizací projektu byly morálně i fyzicky zastaralé a žádný z nich nesplňoval požadavky na moderní přístroj nejvyšší kvality. Pořízení nového přístroje zlepšilo kvalitu ECHO diagnostiky a přineslo nám dostupnost některých nejmodernějších modalit – 3D ECHO, ECHO strain atd.

Bed side ECHO – nové
Přístroj používaný v KNL před realizací projektu byl na konci své životnosti.

Tento projekt je z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.