Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KNL,a.s.

CZ.1.06/3.2.01/19.09738

Zahájení projektu 1.5.2015

Ukončení projektu 30.11.2015

Díky dotacím z Evropské unie byly   do  Krajské nemocnice Liberec,a.s .- Komplexního onkologického centra, pořízeny 4 přístroje. Dotace ve výši 27 458 628,63 mil. Kč byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu, 19. výzvy, oblast podpory 6.3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, více na  www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Z dotací bylo pořízeno toto přístrojové vybavení:

1.RTG skiaskopie digitální – přístroj pro skiaskopické vyšetřování pacientů pod přímou radiografickou kontrolou v reálném čase. Využívá se především k zobrazení trávicí trubice (jícnu, žaludku, dvanácterníku, tenkého a tlustého střeva), zobrazení žlučového stromu (ERCP), méně často k zobrazení ostatních dutých orgánů (moč. měchýře, děložní dutiny), páteřního kanálu či některých patologií. Přístroj je možné používat i pro běžná skiagrafická vyšetření.

2.Multifunkční systém operačních sálů pro endoskopickou operativu – pořízením tohoto systému pro endoskopickou operativu je umožněno rozvinout a zkvalitnit miniinvazivní operativu v KNL. Rozšíří se rozsah výkonů laparoskopických a torakoskopicých. Nově došlo k rozšíření spektra o výkony transanální a výkony hybridní. Systém umožní kromě možnosti provádět složitější a kombinované výkony i edukaci lékařského personálu a přenosy záznamů.

3.Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací – jedná se o stacionární rentgenový skiagrafický přístroj nejvyšší třídy vybavený třemi detektory. Přístroj je určený pro běžné snímkování pacientů, je plně motorizovaný, čímž výrazně ulehčuje a zrychluje práci radiologických asistentů. Na novém přístroji bude prováděno veškeré spektrum skiagrafických vyšetření (zobrazení tvrdých i měkkých tkání).

4.Klinická dozimetrie –  nové vybavení pro pravidelnou dozimetrickou kontrolou radioterapeutických přístrojů tak, aby bylo možné provádět bezpečnou radioterapii a dodržet zásadní princip radiační léčby. Pořízené dozimetrické vybavení rozšiřuje spektrum měřitelných parametrů o např. měření inklinace svazku, nezávislou kontrolu plánovacího systému atd.

Z hlediska zajištění kvalitní a dostupné specializované onkolologické péče pro obyvatele regionu je vybavení novými přístroji zásadní. Pacienti budou dostávat odpovídající péči s dostatečně kvalitním a kapacitním zázemím bez zbytečné časové prodlevy.

Šance pro Váš rozvoj

Projekt „Obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra KNL“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.