Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Krajská nemocnice Liberec, a. s.- Heliport CZ.1.06/3.4.00/15.08485

CZ.1.06/3.4.00/15.08485

Zahájení projektu: 17. 6. 2013

Ukončení projektu: 26. 6. 2014

Díky dotacím z Evropské unie byl v areálu Krajské nemocnice Liberec, a. s. vybudován nový heliport pro leteckou záchrannou službu Liberec. Dotace ve výši 29,750 mil. Kč byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu, 15. výzvy, oblast podpory 6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, více na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Liberecký heliport je ojedinělou samostatně stojící 20 metrů vysokou stavbou, na kterou mohou dosednout i těžší záchranářské vrtulníky o celkové hmotnosti max. 6.400 kilogramů. Vrtulník dosedne na automaticky vyhřívanou železobetonovou kruhovou desku o průměru 30 metrů, která je ocelovou lávkou spojena s pátým patrem pavilonu chirurgických oborů. Heliport je osazen 30 světelnými návěstidly plochy TLOF/FATO, 10 světelnými návěstidly přibližovacího systému APAPI a 4 světelnými návěstidly sestupového systému APAPI. Ocelový skelet heliportu váží 230 tun a spojovací lávka dalších 31,5 tuny. Heliport je koncipován pro celoroční denní a noční provoz.

Heliport je pro libereckou nemocnici naprosto zásadní stavbou, která zrychlí a usnadní transport těžce zraněných pacientů, kteří jsou přiváženi ze široké spádové oblasti i mimo Liberecký kraj do specializovaného Traumacentra, Kardiocentra anebo Neurocentra.

Fakta o Heliportu v areálu KNL

Výška: 20 metrů nad zemí

Nadmořská výška: 456,37 m n. m.

Únosnost: 6.400 kg

Průměr přistávací plochy: 20 metrů

Hmotnost: 290 tun

Spojení s budovou: ocelovou lávkou (o délce 13 metrů a hmotnosti 31,5 tuny)

Počet plošin: 3 (vlastní heliport – ve výšce 20 metrů, technická – ve výšce 17,5 metrů, vyhlídková – ve výšce 5 metrů)

Provozní doba: 24 hodin (v noci světelné navádění)

Sezonní použitelnost: celoroční (v zimě vyhřívaná přistávací plocha)

Cena: 41 mil. Kč

Virtuální prohlídka

heliport-tour

Vzhledem k tomu, že heliport nebude veřejnosti přístupný, rozhodla se Krajská nemocnice Liberec ve spolupráci s panem Milošem Odstrčilem ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a firmou Arteport, provozovatelem portálu www.freedlantsko.eu, že zájemcům umožní heliport navštívit formou tzv. virtuální prohlídky, kterou připravil pan Petr Bíma.

Tisková zpráva k slavnostnímu otevření Heliportu

Jeden rok a jeden týden trvala stavba a získání všech potřebných povolení k provozu atypického heliportu v areálu Krajské nemocnice Liberec. Od středečního odpoledne zde může přistát záchranářský vrtulník, čímž se významně zkrátí doba převozu pacienta do nemocnice, neboť jej záchranáři již nebudou muset vézt sanitkou přes celé město z libereckého letiště. „Otevření heliportu je pro nás slavnostní událostí, protože jeho absence v areálu nemocnice byla velkou zátěží nejenom pro pacienty, ale také pro lékaře a záchranáře,“ konstatoval generální ředitel a předseda představenstva Krajské nemocnice Liberec MUDr. Luděk Nečesaný, MBA.

Jeho slova doplnil náměstek přednemocniční neodkladné péče a vzdělávání Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje MUDr. Jan Lejsek. „Díky možnosti přistávat přímo v areálu nemocnice dochází k podstatnému zkrácení doby mezi příjmem tísňové výzvy a okamžikem předání pacienta na cílové pracoviště, resp. okamžikem možného zahájení specializované nemocniční léčby,“ uvedl MUDr. Jan Lejsek s tím, že u mnoha urgentních stavů má právě časový faktor podstatný význam. „Komprese časové osy od vzniku úrazu nebo onemocnění k zahájení léčby, kterou v současnosti není možné zahájit přímo na místě zásahu záchranné služby, je zásadní např. u infarktu myokardu, cévní mozkové příhody nebo závažného úrazu. Dále odpadne manipulace s pacientem při jeho přenášení z vrtulníku do sanitního vozu spojená s nutnou výměnou nosítek, navíc snesitelnost tohoto transferu závisela na aktuálních meteorologických podmínkách,“ doplnil MUDr. Jan Lejsek. Pacienta si záchranáři s lékaři liberecké nemocnice předají v tzv. příjmové místnosti.

„Otevření heliportu a příjmové místnosti umožní centralizaci příjmu těžkých pacientů přivezených vrtulníkem do liberecké nemocnice,“pokračovala MUDr. Ivana Zýková z anesteziologicko-resuscitačního oddělení, která zároveň vysvětlila k čemu příjmová místnost slouží. „Tato příjmová místnost bude přístrojově vybavena pro poskytování péče o pacienty v akutním ohrožení života. Po předání leteckou záchrannou službou proběhne iniciální zajištění a v některých případech i diagnostika těchto pacientů prováděná lékaři ARO. Po tomto zajištění budou pacienti transportováni týmem ARO na cílová pracoviště dle jejich diagnózy. Tento systém zlepší a zrychlí péči o tyto pacienty se život ohrožujícími stavy v naší nemocnici,“ shrnula MUDr. Ivana Zýková.

Stavba heliportu přišla celkově na 41 milionu korun a Krajská nemocnice Liberec na ni získala dotaci z Integračního operačního programu Evropské unie ve výši 29,75 milionu korun, zbývající částku zaplatila z vlastního rozpočtu. „Stavba byla pro společnost výzvou svým pojetím, účelem i technickým řešením. Jsme rádi, že jsme se úkolu zhostili a věříme, že stavba bude sloužit svému účelu bez závad,“ zmínil za dodavatele stavby jednatel stavební společnosti CL-EVANS Ing. Jan Neužil. Zároveň s tím upřesnil, že stavba trvala 11 měsíců pouze kvůli tomu, že probíhala v zimním období a její dokončení bylo možné až pominou nepříznivé klimatické podmínky.

Liberecký heliport je ojedinělou samostatně stojící 20 metrů vysokou stavbou, na kterou mohou dosednout i těžší záchranářské vrtulníky o celkové hmotnosti max. 6.400 kilogramů. „Heliport je koncipován tak, že vrtulník dosedne na automaticky vyhřívanou železobetonovou kruhovou desku o průměru 30 metrů, která je ocelovou lávkou spojena s pátým patrem pavilonu chirurgických oborů. Heliport je osazen 30 světelnými návěstidly plochy TLOF/FATO, 10 světelnými návěstidly přibližovacího systému APAPI a 4 světelnými návěstidly sestupového systému APAPI,“ popsal vedoucí oddělení investic Krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek s tím, že provoz heliportu je koncipován jako celoroční pro denní i noční provoz.

Stavba na třech nohách nabízí veřejnosti i volně přístupnou plošinu, která je ve výšce okolo pěti metrů od země. „Druhá plošina ve výšce 17,5 metru je určena pouze pro technické účely, nachází se na ní rozvody veškerých instalací a bude veřejnosti nepřístupná,“doplnil vedoucí oddělení investic. Ocelový skelet heliportu váží 230 tun a spojovací lávka dalších 31,5 tuny.