Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Dodávka SPECT/CT gamakamery a rekonstrukce prostor pro instalaci SPECT/CT gamakamery a úprava čistých prostor pro přípravu radiofarmak

Název projektu: Dodávka SPECT/CT gamakamery a rekonstrukce prostor pro instalaci SPECT/CT gamakamery a úprava čistých prostor pro přípravu radiofarmak

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/28.01156

Zahájení projektu  :     3.9.2012

Ukončení projektu :  30.9.2015

Díky dotacím z Evropské unie byla v pavilonu Nukleární medicíny Krajské nemocnice Liberec, a.s., provedena rekonstrukce prostor pro umístění nové SPECT/CT gamakamery.

Náklady na  stavební úpravy a nákup přístroje                                   24.049.265,60 Kč

Z toho celkové způsobilé výdaje projektu                                          22.627.105,19 Kč

Dotace z evropských fondů je 85% ze způsobilých výdajů               19.233.039,41 Kč

Finanční prostředky jsou poskytovány z Regionálního operačního programu Severovýchod, 28. výzvy, prioritní osy 13.2. rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory Rozvoj měst, více na www.rada-severovýchod.cz.

Krajská  nemocnice Liberec zrealizovala projekt, jehož součástí byla rekonstrukce prostor v pavilonu „O“ nukleární medicíny pro umístění nové SPEST/CT gamakamery.  Nově zakoupený přístroj pro diagnostické zobrazování v oblasti nukleární medicíny Discovery NM/CT 670 od výrobce GE Healthcare, dodaný společností  GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. představuje nejnovější generaci hybridních systémů přinášející přesnější možnosti diagnostiky.

Rekonstrukce, kterou realizovala společnost PULSKLIMA, spol. s r.o. zahrnovala úpravy prostor ozařovny a ovladovny  související s dodávkou gamakamery v 1. NP objektu. Dále byly rekonstruovány čisté prostory pro přípravu radiofarmak v 1.PP objektu. Do rekonstruovaných prostor byl umístěn stávající stíněný laminární box, ve kterém probíhá samotná příprava radiofarmak. Součástí modernizace prostor byla i instalace potrubní pošty, která zajišťuje dopravu připravených radiofarmak z 1.PP do 1. NP. Jedná se o první zařízení tohoto typu v nemocnici.