Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Poradna pro potíže s vyprazdňováním

Úvod
Co je to inkontinence?
Vyšetření a možnosti léčby
Edukační program
Rehabilitační program
Ceník
Kontakty

Úvod

Trpím inkontinencí?

 • Dochází u mě k samovolnému nechtěnému úniku moči?
 • Dochází k úniku moči, když se směju, běhám, kašlu nebo při jiných aktivitách?
 • Mám problém s únikem plynů nebo stolice?

Co je to inkontinence?

Potíže s inkontinencí jsou v současnosti velmi aktuálním tématem a inkontinence moči je jedním z nejčastějších zdravotních problémů u žen. Nejedná se o záležitost jen vyššího věku, jak se mnozí mylně domnívají. Inkontinence se objevuje stále častěji i u mladých žen, jako komplikace po porodu, po operacích v oblasti pánve, jako důsledek sedavého způsobu života nebo opakované těžké fyzické zátěže. Protože se jedná o záležitost velmi intimní a společensky handicapující, mnozí se stydí o svém problému hovořit a dlouhodobě ho neřeší. Právě včasné konzervativní řešení problému u některých typů inkontinence může přinést úplné uzdravení a je možné se do budoucna vyhnout operačnímu řešení, které by mohlo být v pozdějších stádiích potíží nezbytné. Pro maximální efekt terapie je nutná spolupráce s pacientem, protože zbavit se potíží znamená i změnu návyků a životního stylu. V poradně pro potíže s inkontinencí se věnujeme stresové inkontinenci, kterou lze ovlivnit konzervativní léčbou – rehabilitací.

Rozdělení inkontinencí

Inkontinence je stav nedobrovolného úniku moči, který je představuje medicínský, společenský, psychologický, později i ekonomický problém. Inkontinenci lze rozdělit dle různých kritérií. Podle délky trvání, na přechodnou (po lécích, alkoholu, kofeinu, infekci). Trvalá inkontinence může být v souvislosti s jinou nemocí, úrazem a podobně. Další rozdělení inkontinence na stresovou, urgentní, reflexní, smíšenou a paradoxní (viz další text).

Stresová /zátěžová/ inkontinence

Stresová inkontinence je nejčastější typem inkontinence.

Při stresové inkontinenci dochází k samovolnému úniku moči, při náhlém zvýšení nitrobřišního tlaku. Příkladem může být smích, kašel, kýchnutí, zvednutí břemene, chůze do schodů, cvičení nebo sexu. Za normálních okolností je močová trubice udržována pomocí svalů pánevního dna v ideální poloze a je pevně uzavřena. Při ochabnutí svalstva pánevního dna a okolních pojivových tkání dochází ke změně polohy močové trubice a následnému úniku moči.

Název stresová inkontinence není spojena se stresem psychickým, jak se některé ženy mylně domnívají.

Stupně stresové inkontinence:

1.stupeň-pomočování při kašli, kýchnutí

2.stupeň-pomočování při práci, chůzi, při pohybech

3.stupeň-pomočování i vleže na lůžku

Vhodně zvolená rehabilitace pánevního dna pod vedením fyzioterapeutky-specialistky může vést k zmírnění nebo i vymizení problému. Nevýhodou uvedené metody je nutná motivace a trpělivost pacienta.

Urgentní inkontinence

Tento typ poruchy se dnes spíše nazývá hyperaktivní močový měchýř s inkontinencí nebo bez inkontinence. Porucha se projevuje naléhavým nucením na močení někdy spojeným s mimovolním únikem moči. Příčina tkví v nepřiměřených kontrakcích močového měchýře. Příčinou mohou být opakované močové infekce, postižení stěny močového měchýře, neurogenní poruchy. Někdy se mezi příčiny řadí i psychogenní vlivy. I zde lze vhodně zvolenou fyzioterapií potíže do určité míry ovlivnit.

Smíšená inkontinence

Tento druh inkontinence v sobě zahrnuje stresovou i urgentní složku úniku moči.

Reflexní inkontinence

Je inkontinence s neurogenní příčinou a není provázena nucením na močení. Příčinou je neurologické onemocnění nebo úraz mozku či páteře. Uvedená příčina je důvodem ztráty volní regulace procesu vyprazdňování močového měchýře.

Paradoxní inkontinence

Další z druhů inkontinence je inkontinence z přetékání. Močový měchýř se zvětšuje zbytkovou močí, která se hromadí uvnitř močového měchýře. Jedná se o mimovolní únik moči při nemožnosti se vymočit. Příčinou je zúžení močové trubice, ke kterému dochází z důvodu překážky (zvětšená prostata nebo nádoru). Často je uvedená inkontinence problémem u mužů.

Inkontinence stolice

Inkontinence stolice je charakterizována jakýmkoliv mimo volní únikem stolice trvajícím alespoň po dobu jednoho měsíce. Za nejlehčí stupeň inkontinence stolice je považován častý mimovolní únik plynů a špinění spodního prádla. Největší výskyt inkontinence stolice je ve starším věku. Mezi příčiny inkontinence stolice řadíme vrozené nebo získané vady trávicího traktu, neurogenní postižení, pooperační stavy, pánevní poranění s poškozením svěračů, poporodní poškození pánevního dna a další. Terapie u inkontinence stolice závisí na její příčině. Z rehabilitační léčby se využívá metoda biofeedbacku, elektrostimulace svalů pánevního dna a cílené cvičení zaměřené na zlepšení stabilizace trupu a pánevní oblasti.

VYŠETŘENÍ A MOŽNOSTI LÉČBY

VYŠETŘENÍ: určuje a doporučuje lékař specialista

Vyšetření moče, cystoskopie, sonografické vyšetření, EMG, urodynamické vyšetření,

močový zátěžový test, grafická rentgenové vyšetření a další.

MOŽNOSTI LÉČBY:KONZERVATIVNÍ

GYMNASTIKA PÁNEVNÍHO DNA, efekt posilování pánevního dna se dostavuje po dlouhodobém cvičení (až za 3měsíce). Zapotřebí je trpělivost, pravidelnost a správné provádění cviků.

BIOFEEDBAC , metoda získává informace o činnosti jednotlivých svalů pánve.

ELEKTROSTIMULACE, léčba je založena na dráždění-stimulaci nervových vláken, které ovládají svaly pánevního dna. Léčba se provádí pomocí vaginální-poševní sondy.

LASEROVÁ TERAPIE, ambulantní zákrok, neprovádí se v KNL a.s.

APLIKACE BOTULINOTOXINU, ambulantní zákrok, neprovádí se v KNL a.s. 

PESARY, používají se gynekologické praxi.

FARMAKOLOGICKÁ TERAPIE, jejich účelem je zvýšení výkonnosti hladkého a příčně pruhovaného svalstva svěračů.

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY (vložky, pleny, kalhotky, péče o intimní hygienu), absorpční pomůcky, které rychle odvádí moč do speciálního jádra výrobku. Zachycená moč se změní na gel a uchytí se v pomůcce. Vzniklý gel odstraňuje zápach, povrch pomůcky zůstává suchý a prodyšný.

ŽIVOTNÍ STYL, úprava pitného režimu, volba přijímaných tekutin, úprava stravovacích návyků, volba vhodných volno časových aktivit, pracovního prostředí

FYTOTERAPIE, léčba pomocí přírodních prostředků

MOŽNOSTI LÉČBY:OPERATIVNÍ

V možnostech léčby se dává přednost konzervativnímu (nechirurgické)řešení před operačním.

TVT páska(tensionfree Vaginal Tape), TOT páska(Trans Obturatory Tape) odlišný operační provedení.

Vzdělávací program

V rámci vzdělávacího programu se dozvíte podrobné informace týkající se problematiky inkontinence. Všeobecná setra vás seznámí s jednotlivými typy inkontinence a možnostmi léčby, zhodnotí sociální dopad inkontinence na pacienta. Dá vám doporučení, na co je třeba se zaměřit z hlediska životního stylu.

Fyzioterapeutka vás seznámí s problematikou pánevního dna z hlediska pohybového aparátu. Dozvíte se o svalech pánevní dno, jaké má pánevní dno funkce v lidském organizmu. Budete informování o možných typech pohybové léčby a jejich efektu.

Vzdělávací program probíhá kombinovanou formou Power Pointové prezentace a praktických ukázek. Pro lepší představu budeme mít k dispozici 3D model pánevního dna a pomůcky na cvičení, které v terapii využíváme. Na závěr bude dostatek času pro vaše dotazy, které vám rádi zodpovíme…

Vzdělávací program je hrazen hotově – viz. ceník

Vzdělávací program se koná individuálně. Termín a čas vzdělávacího programu se sjednává na kontaktním emailu nebo telefonním čísle. Těšíme se na vás!

Rehabilitační program

Část rehabilitační je věnovaná samotné terapii konkrétního problému s únikem moči a skládá se z individuálního a skupinového cvičení. V terapii se zaměřujeme především na problematiku stresové inkontinence, u které je efekt konzervativní terapie největší. Během léčby úzce spolupracujeme s urologickým a gynekologickým oddělením naší nemocnice a do budoucna bychom chtěli spolupráci rozšířit i na ambulantní zařízení. Individuální rehabilitační terapie probíhá v intimním prostředí malé cvičebny a pouze na základě doporučení odborného lékaře. Objednat se můžete telefonicky na telefonních číslech uvedených v kontaktech.

Metody pro individuální cvičení


U každého typu inkontinence je terapeutický přístup odlišný. Proto je před zahájením rehabilitační léčby důležité, aby byla stanovena přesná diagnóza a příčina vašich obtíží. Do individuální části rehabilitačního programu tedy zahrnujeme pacienty pouze na základě doporučení odborného lékaře (urolog, gynekolog, urogynekolog a následně rehabilitační lékař).

Během první návštěvy se vás fyzioterapeutka podrobně vyptá na vaše obtíže a provede komplexní vstupní vyšetření pohybového aparátu a pánevního dna, podle kterého vám bude stanoven individuální cvičební program. Jeho délka i frekvence návštěv fyzioterapeuta je individuální podle závažnosti a charakteru problému

Cvičení s pomůckami

Na základě komplexního vstupního vyšetření vám fyzioterapeut doporučí, které pomůcky ke cvičení jsou pro vás vhodné. V terapii vás naučí tyto pomůcky správně používat, aby bylo cvičení efektivní.

Educator® – je jednoduchá intravaginální pomůcka pro trénink pánevního dna od společnosti Neen. Educator ® je důležitý pro nácvik a kontrolu správného provádění a intenzity pohybu.

Aquaflex® – je intravaginální cvičební pomůcka od společnosti Neen, která je tvořena dvěma kužely a sadou závaží. Podle stavu pacientky volíme velikost kuželu a počet závaží na jednotlivé cvičení. Postupným zvyšováním zátěže dochází k plynulému a efektivnímu posílení svalů pánevního dna.

Biofeedback – pro tuto terapii využíváme elektromyografický přístroj (EMG) PERITONE v kombinaci s intravaginální sondou PERIFORM® od společnosti Neen. Během svalové kontrakce a relaxace dochází ke změnám elektrického potenciálu svalu, který je přenášen prostřednictvím sondy do přístroje. Ten pak dává vizuální a zvukovou zpětnou vazbu pacientovi o správnosti a intenzitě cvičení.

Elektrostimulace – pro elektrickou stimulaci svalů používáme přístroj PERICALM™ v kombinaci s intravaginální sondou PERIFORM® od společnosti Neen. Elektrostimulace je metoda, kdy na základě elektrických impulsů dochází k opakované svalové kontrakci a relaxaci a tím k posílení a tonizaci stimulovaných svalů.

Overbally, gymbally, labilní plochy a další – k terapii využíváme řadu dalších pomůcek, které zvyšují efektivitu cvičení.

Měkké a mobilizační techniky

Jedná se o manuální techniky, během kterých terapeut relaxuje měkké tkáně ve zvýšeném napětí a mobilizuje kloubní blokády. Cílem je navodit svalovou rovnováhu a normální kloubní pohyblivost v celém pohybovém aparátu, která je pro správnou funkci pánevního dna nezbytná.

Metoda Ludmily Mojžíšové

Jedná se o kombinaci specifických cvičení a mobilizačních technik. Hlavní doménou této metodiky je terapie žen s funkční sterilitou (problém s otěhotněním z funkčních příčin), bolestivou menstruací, bolestmi při pohlavním styku a bolestmi kostrče. S efektem se tato terapie používá i pacientů se stresovou inkontinencí. Jejím cílem je optimalizace napětí svalů a vazů v oblasti pánve, uvolnění kostrče a znovuobnovení pohyblivosti skloubení pánevní oblasti, páteře a hrudníku s ohledem na funkční souvislosti do celého organizmu.

Aktivní cvičení na neurofyziologickém podkladě

Jedná se o cvičení, kdy využíváme polohy s ideálním nastavením jednotlivých segmentů těla (tzv. centrované postavení). Takovou polohou zajistíme ideální zpětnou informaci z kloubů a svalů do centrálního nervového systému. Díky této kvalitní zpětné vazbě dochází k aktivaci svalů v jejich fyziologické posturální funkci a rovnováze. Řadíme sem celou řadu metodik např. cvičení metodou Brunkow, Senzomotoriku, využití poloh z vývojové kineziologie (motorický vývoj člověka) a další.

Vojtova metoda

Vojtova metoda je koncept ucelených diagnostických a léčebných přístupů vyvinutý prof. Vojtou. Je založen na principu geneticky definovaných motorických vzorů, které jsou uloženy v mozku člověka. Podle těchto vzorů se vyvíjí lidská motorika od narození a pohyb podle nich probíhá fyziologicky (tzn.v rovnováze bez přetížení pohybového aparátu). Během života může docházet vlivem různých faktorů (úrazy, nemoci, stereotypní zátěž, apod.) k překrytí těchto fyziologických vzorů patologickými. Svaly pak nepracují koordinovaně a správně. Následkem svalové nerovnováhy dochází ke změnám na páteři, kloubech, svalech apod. V neposlední řadě bývá svalová nerovnováha příčinnou i stresové močové inkontinence. Původní motorické vzory však zůstávají v mozku zachovány, jen je jedinec v danou chvíli „nepoužívá“. Vojtova metoda využívá v terapii definovaných poloh (reflexní plazení a reflexní otáčení) a reflexních zón na lidském těle. Prostřednictvím nastavení polohy a stimulace těchto zón lze tyto původní motorické vzory oslovit a znovu aktivovat do spontánní hybnosti.

Ceník

Kontakt

Náš tým:

 • Mgr. Petra Brédová – tel. 485312312
 • Blanka Janatová – tel. 485313300 (objednání pacienta)
 • PhDr. Radmila Pacltová – tel. 485312356
 • MUDr.Vít Mairich – tel. 485312649, 485312704, (čtvrtek)

Kde nás najdete

 • Krajská nemocnice Liberec a.s.
 • Rehabilitační oddělení – ambulantní část (Budova B, patro S1)
 • Husova 1430/34, Liberec I – Staré Město, 460 01
 • GPS: 50°46’11.035″N, 15°3’54.316″E