Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Plicní ambulance Turnov

  • Preventivní, léčebná a konzultační péče pro nemocnici i spádovou oblast
  • Spolupráce s vybranými fakultními nemocnicemi
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Pneumolog: +420 481 446 261
Budova TA
Podlaží S
Součásti pracoviště
O nás

O nás

Plicní ambulance

Naše pracoviště se zabývá prevencí, vyšetřováním a léčbou onemocnění dýchacího systému včetně tuberkulózy či netuberkulózních mykobakterióz. Staráme se také o kuřáky, zajišťujeme konziliární vyšetření pro potřeby klinických oddělení nemocnice Turnov. Poskytujeme a zajišťujeme inhalační terapii jak v prostorách ambulance, tak prostřednictvím bezplatné zápůjčky inhalátorů do domácího prostředí pacientů. Disponujeme stacionářem pro aplikaci infuzní terapie u pacientů se zhoršeným stavem. Náš personál se každoročně zúčastňuje vzdělávacích akcí v ČR i v zahraničí.

Úzce spolupracujeme nejenom se spádovými lůžkovými plicními zařízeními – plicní oddělení Krajské nemocnice Liberec, a. s., Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. – ale i s fakultními pracovišti – Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Fakultní nemocnice Na Bulovce.

Pacienty vyšetřujeme po předchozím objednání na doporučení praktických lékařů, v akutních případech ihned.

Vybavení:

  • Pulzní oxymetry Nonin Onyx
  • Spirometr zn. Jaeger, Vitalograph
  • UZ inhalátory Omron, Projet
  • Bicyklový ergometr

Alergologická ambulance

Nabízíme diagnostiku, léčbu a prevenci alergologických a imunologických chorob v úzké návaznosti na plicní ambulanci a ORL. Léčí se zde nemoci jako je alergická rýma, astma a ve spolupráci s kožní ambulancí alergologická kožní onemocnění.

Velký důraz klademe na diagnostiku a léčbu astmatu, což nám umožňuje koexistence s plicním oddělením. Možnost pravidelných spirometrických kontrol vysoce zvyšuje pravděpodobnost jak záchytu astmatu, tak včasné diagnostiky a léčby.

Časté dotazy