Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

22. 6. – KNL s okamžitou platností ZAKAZUJE návštěvy ve všech svých nemocnicích (Liberec, Turnov, Frýdlant) kvůli vzniku nového ohniska COVID-19 na Liberecku. Otec u porodu může být poté, co projde triáží na oddělení (bude mu změřena teplota a vyplní dotazník). Děkujeme Vám za pochopení.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Peroperační vyšetření zmrazovací metodou

Patologické vyšetření vzorku tkáně během operace

  • Příjem vzorků – pracovní dny od 7:30 do 14:30

 

Kliničtí lékaři během chirurgického výkonu odeberou pacientovi část patologicky změněné tkáně, která je bez fixačního roztoku dopravena na oddělení patologie. Zde proběhne přikrojení vzorku, jeho zmražení, řezání, barvení a zamontování do preparátu. Následuje mikroskopické vyhodnocení lékařem, výsledek je do 35 minut telefonicky sdělen klinikovi. Ten pak na základě informace od patologa rozhodne o dalším způsobu léčby, případně o dalším chirurgickém postupu.

Podmínky přijetí materiálu

Klinik by měl peroperační vyšetření telefonicky objednat, v optimálním případě alespoň dvě hodiny před očekávaným odběrem vzorku. Za tímto účelem kontaktuje některého z lékařů oddělení patologie nebo zaměstnance oddělení patologie pověřené příjmem materiálu.

Nefixovaná tkáň musí být ihned zaslána na oddělení patologie v řádně označené nádobce s průvodkou k histologickému vyšetření.

Rozhodne-li se klinik pro neprovedení objednaného peroperačního vyšetření, měl by tuto skutečnost sdělit stejným způsobem, jakým toto vyšetření objednal.