Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Peroperační vyšetření zmrazovací metodou

Patologické vyšetření vzorku tkáně během operace

  • Příjem vzorků – pracovní dny od 7:30 do 14:30

 

Kliničtí lékaři během chirurgického výkonu odeberou pacientovi část patologicky změněné tkáně, která je bez fixačního roztoku dopravena na oddělení patologie. Zde proběhne přikrojení vzorku, jeho zmražení, řezání, barvení a zamontování do preparátu. Následuje mikroskopické vyhodnocení lékařem, výsledek je do 35 minut telefonicky sdělen klinikovi. Ten pak na základě informace od patologa rozhodne o dalším způsobu léčby, případně o dalším chirurgickém postupu.

Podmínky přijetí materiálu

Klinik by měl peroperační vyšetření telefonicky objednat, v optimálním případě alespoň dvě hodiny před očekávaným odběrem vzorku. Za tímto účelem kontaktuje některého z lékařů oddělení patologie nebo zaměstnance oddělení patologie pověřené příjmem materiálu.

Nefixovaná tkáň musí být ihned zaslána na oddělení patologie v řádně označené nádobce s průvodkou k histologickému vyšetření.

Rozhodne-li se klinik pro neprovedení objednaného peroperačního vyšetření, měl by tuto skutečnost sdělit stejným způsobem, jakým toto vyšetření objednal.