Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Peroperační vyšetření zmrazovací metodou

Patologické vyšetření vzorku tkáně během operace

  • Příjem vzorků – pracovní dny od 7:30 do 14:30

 

Kliničtí lékaři během chirurgického výkonu odeberou pacientovi část patologicky změněné tkáně, která je bez fixačního roztoku dopravena na oddělení patologie. Zde proběhne přikrojení vzorku, jeho zmražení, řezání, barvení a zamontování do preparátu. Následuje mikroskopické vyhodnocení lékařem, výsledek je do 35 minut telefonicky sdělen klinikovi. Ten pak na základě informace od patologa rozhodne o dalším způsobu léčby, případně o dalším chirurgickém postupu.

Podmínky přijetí materiálu

Klinik by měl peroperační vyšetření telefonicky objednat, v optimálním případě alespoň dvě hodiny před očekávaným odběrem vzorku. Za tímto účelem kontaktuje některého z lékařů oddělení patologie nebo zaměstnance oddělení patologie pověřené příjmem materiálu.

Nefixovaná tkáň musí být ihned zaslána na oddělení patologie v řádně označené nádobce s průvodkou k histologickému vyšetření.

Rozhodne-li se klinik pro neprovedení objednaného peroperačního vyšetření, měl by tuto skutečnost sdělit stejným způsobem, jakým toto vyšetření objednal.