Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Ordinace dětské neurologie  Krajská nemocnice Liberec a.s.

V dětské neurologické poradně provádíme vyšetření specializovaným dětským neurologem u dětí do 18 let věku na doporučení obvodního lékaře nebo jiných specialistů.

Vyšetření spočívá v podrobném rozebrání obtíží a vývojových dat a klinickém vyšetření dětským neurologem, podle potřeby jsou pak doplňována další pomocná vyšetření.

Nejčastějšími případy dětí, které nás navštěvují, jsou: děti s podezřením na záchvatové onemocnění, děti s rizikovou anamnézou před a kolem porodu/ předčasně narozené děti či děti s problematickou poporodní adaptací/, děti s podezřením na vrozenou vývojovou poruchu mozku, děti s abnormním vývojem hybnosti, úrazy, bolestmi hlavy, podezřením na poruchu pozornosti a soustředění, poruchu autistického spektra, poruchy spánku, obrny mozkových nervů. Neurolog se dlouhodobě stará o pacienty s diagnózami: epilepsie, dětská mozková obrna, bolesti hlavy, zad, svalová a zánětlivá onemocnění nervového systému….

1. Vyšetření:

prim. MUDr.  Martin  Kuchař – objednáváme  a nové pacienty vyšetřujeme každou středu

Objednáváme

1.osobně:

každý čtvrtek mezi 8:00 – 11:00 hodinou v čekárně neurologické poradny. Je nutné, aby někdo z rodičů či rodiny přišel osobně s doporučením od pediatra. Domluvíme se na termínu vyšetření a  rodiče dostanou informace co vše je třeba k vyšetření.

2. emailem

Je potřebné  v příloze  zaslat doporučení od obvodního lékaře s adresou a telefonickým kontaktem.

3. písemně

Zasláním doporučení na adresu ordinace s telefonickým a emailovým kontaktem na rodiče.

4. telefonicky

pouze indikující lékař či specialista, ne rodiče.

Děti do 1 roka se snažíme objednat nejdéle do dvou týdnů. Objednání přináší i čekací dobu, ale i více času na pacienta. Pokud by odesílající lékař považoval termín vyšetření za neúnosně dlouhý/ z doporučení nelze vyčíst vše/, může kontaktovat ordinaci telefonicky či mailem a domluvit osobně vhodný termín.

S sebou k vyšetření je potřebné mít doporučení pediatra či jiného specialisty a očkovací průkaz a kartičku pojišťovny. Výsledky dalších vyšetření, byly–li provedeny/ např oční, psychologické ideálně v originále či kopii k nahlédnutí/. Obsahují cenné informace, jejich získání umožní lepší pohled na problém a  šetří čas,  který můžeme věnovat povídání.

První vyšetření novorozenců propuštěných z JIPN Liberec  objednáváme formou pozvánky obvykle na termín 2 měsíců korrigovaného věku, kdy už proběhla dobře adaptace a vše se doma zaběhlo.

U novorozenců z jiných porodnic potřebujeme propouštěcí zprávu z porodnice či JIPU,  zdravotní očkovací průkaz a kartičku pojišťovny.

2. Plánované kontroly

Termín na kontrolu dáváme buď hned při prvním vyšetření, nebo je možné objednání telefonicky či  e-mailem / viz kontakty/. Je potřeba počítat s objednací dobou 5 – 6 měsíců a ozvat

se včas.

Akutní problémy u nás sledovaných pacientů- zejména zhoršení záchvatů u dětí s epilepsií řešíme dle telefonické domluvy či mailem co nejdříve.

3. Informace na výsledky/ EEG, CT, MRI, odběry/

Osobně v ordinační  hodiny.

Mailem:  detskaneurologie@nemlib.cz.  Jako předmět zprávy prosím uveďte jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte.

4. RECEPTY

Mailem: detskaneurologie@nemlib.cz. Jako předmět zprávy prosím uveďte jméno a příjmení a datum narození dítěte, jaký lék chcete předepsat/ a pro kontrolu a ověření/ i jak ho dáváte.

Pokud chcete recept zaslat formou SMS na telefon, napište i telefonní číslo, na které máme recept poslat.

Ordinační  hodiny 

místo: Krajská nemocnice Liberec, Husova 1430/34, pavilon G – Péče o matku a dítě , přízemí – dětská neurologická poradna./ přímo naproti dětské příjmové ambulanci/.

Dětská  neurologická   poradna  Nemocnice Liberec

místo: Krajská nemocnice Liberec, Husova 1430/34, pavilon G – Péče o matku a dítě , přízemí.

Pondělí    10:30  –  15:00h                    MUDr.  Martin Kuchař – pouze zvané kontroly.

Středa       8:30 – 14:30                         MUDr.  Martin Kuchař – první vyšetření  na objednání

Čtvrtek    12:30 – 14:30                         MUDr. Martin Kuchař – pouze zvané kontroly/ novorozenci a kojenci/.

Pátek                                                         MUDr. Kuchař – jen objednaní, akutní kontroly a kontroly a kontroly po hospitalizaci.

Vyšetření sonografie mozku je možné bez objednání v ordinačních hodinách v pondělí, středu a čtvrtek.

Samotné EEG vyšetření bez znalosti anamnézy a klinického nálezu nevyšetřujeme, činí to obtíže při interpretaci.

sestra Křepelková Kateřina

telefon do neurologické poradny: 485312814 /omezeně dostupný, v době ordinace nemůžeme vyřizovat telefonní hovory/

Akutně: recepce dětského oddělení pondělí až pátek 8-15 hodin  485312390

Ideální komunikace: email: detskaneurologie@nemlib.cz

Pomocná vyšetření, která využíváme:

EEG – elektroencefalografie.

EEG  je vyšetření mozkové aktivity, nemá žádná rizika, nevystavuje pacienta žádným škodlivým vlivům a není bolestivé. Přináší cenné informace o fungování mozku, jeho zralosti, zvláště přínosné je při podezření na epilepsii a jiné záchvatové projevy.

Na EEG vyšetření není potřeba žádná příprava. Vlasy by neměly být mokré či pokryté gelem nebo lakem.

Průběh vyšetření EEG

EEG se většinou provádí jako ambulantní vyšetření. Pacientovi je na hlavu nasazena speciální čepice s elektrodami, na které bylo předtím naneseno trochu vodivého gelu. Po umístění čepice a po jejím připojení k přístroji se pacient uloží na vyšetřovací lůžko. Celé vyšetření trvá asi 30 minut. Během vyšetření je občas pacient vyzván, aby na určitou dobu zavřel či otevřel oči, aby určitou dobu rychle zhluboka dýchal. V určité fázi je také pacient vystaven světelným zábleskům, na EEG se tak může ukázat citlivost na světlo, která je přítomná u některých druhů epilepsie.

U malých dětí a kojenců se vyšetření přizpůsobuje věku, děti se mohou dívat na pohádku, prohlížet knížky. Kojenci mohou být u matky v náručí a mohou být krmeni. Na vyšetření je potřebné klid a čas, zejména u malých čilých dětí je potřeba, aby nebyly rušeny „pomáhajícími“  sourozenci….

Provedení samotného EEG bez klinického vyšetření  je možné pouze na doporučení jiného neurologa nebo dětského psychiatra, který výsledek bude rodičům správně interpretovat. Jako každá vyšetřovací metoda neumí EEG říci vše a není testem na to „ že je vše v pořádku“.

CT  vyšetření je radiologická vyšetřovací metoda, která pomocí rentgenového záření umožňuje zobrazení mozku a lebky. Výhodou je krátká objednací doba a krátké trvání vyšetření/ minuty/. Používáme je nejčastěji u akutních případů, úrazech….

MR  mozku a míchy– magnetická rezonance je vyšetření pomocí magnetického pole, které přináší podrobnou informaci o struktuře mozku. Nezatíží pacienta rentgenovým zářením. Nevýhodou je delší doba vyšetření/ 20-30 minut/, je náročné na dobré provedení, nezbytné je klidně ležet a nepohnout hlavou. Rodiče mohou své dítě doprovodit přímo na vyšetřovací místo.

Pacient nesmí mít na sobě ani v sobě žádné kovové materiály ( dráty, šrouby,svorky….), je potřeba odložit náušnice, šperky, piercing. U menších dětí, které by vyšetření klidně  neuležely/ obvykle do 7-8 let/, provádíme vyšetření v krátké celkové anestezii .

Potřebný je doprovod rodiče, je nezbytné před vyšetřením vyplnit a podepsat dotazník, který zjišťuje, zda vyšetřovaný nemá v těle  kovový materiál, který neumožňuje vyšetření provést.

SONOGRAFIE mozku – provádíme přímo při vyšetření v ordinaci, jedná se o nebolestivé a nezatěžující vyšetření, které umožní prohlédnout mozek dítěte přes velkou fontanelu a odhalit eventuelní závažné vady zhodnotit velikost mozkových komor, odhalit ev  krvácení… Dětský mozek je dobře přehledný do  2.-3. měsíce věku, s růstem už vidíme méně…po uzávěru velké fontanely vyšetření provést nelze.

Sono krčních tepen a duplexní vyšetření tepen mozku – vyšetření umožní zobrazit průtoky tepen na krku a v mozku, používáme jej při podezření na cévní nemoci mozku. Je nebolestivé a nezatěžující, trvá asi 30 minut a nevyžaduje žádnou přípravu. Provádí jej zkušený neurolog se specializací na vyšetření tepen, které zásobují mozek.

Elektromyografie – jedná se o vyšetření vedení rychlosti periferních nervů/které spojují svaly s míchou/ a funkce svalů. Používá se při podezření na onemocnění svalů či poruchy vedení a poranění periferních nervů/ úrazem, zánětem, tlakovým mechanismem, z vrozených příčin/.

Specialista proměřuje rychlost vedení podezřelých nervů/ nemocné nervy vedou pomaleji/ pomocí nalepených elektrod a mírných stimulů. V potřebných případech hodnotí činnost svalů pomocí tenké jehly/podobné akupunkturní/.

Angiografie – jedná se o vysoce specializované vyšetření, které se používá o vážného podezření na problém v oblasti cév hrudníku, krku a mozku.

Laboratorní vyšetření biologického materiálu– odběr parametrů vnitřního prostředí, hladin antiepileptik, specializovaný odběr při podezření na dědičné metabolické poruchy, vyšetření mozkomíšního moku/jen při hospitalizaci/.

Přes veškerý pokrok techniky neumí žádné z vyšetření samo o sobě odpovědět jasně na všechny otázky, stále má největší význam  pozorování a vyšetření dítěte, popis jeho obtíží vlastníma očima a blízkým okolím a zjištění informací od jeho porodu dosud. Proto u nás není možné objednat samotné  EEG, MRI, CT, vyšetření krve bez znalosti příběhu dítěte. Pak by mohl nastat velký problém se závěrem a výsledek je pak nadhodnocený a zneklidňuje rodiče a dítě či naopak může dojít k mylnému závěru, že je vše v pořádku a přitom není.  Řada zdravých dětí má určité odchylky od normy, které nemusí být významné a naopak řada vážně nemocných dětí může mít všechna zobrazovací vyšetření „ v pořádku.“  Skládáme to dohromady jako „ puzzle.“

Nedílnou součástí neurologické ordinace  je dětská rehabilitace. Má potenciál zlepšit či úplně uzdravit mnohé  hybné obtíže dětských pacientů. Zejména u malých dětí / kojenců/ je potřebné časné rozpoznání problému, a pokud je potřeba rehabilitace, je dobré ji zahájit co nejdříve. Zdravý rozum je na místě, pokud se jedná o předčasně narozené dítě, je potřebné dát  dítěti i jeho mamince čas na vzájemné sladění, které bylo přerušeno pobytem na JIP a vyřešení správného krmení, prospívání apod. Fyzioterapeut zvolí podle nálezu a hybného stádia dítěte vhodnou rehabilitační metodu/ reflexní rehabilitace dle Vojty, ACT, prvky z Bobathovy metody/, pravidelně cvičí s dítětem, ale hlavním terapeutem dítěte je pak zaškolený rodič, který cvičí pravidelně doma.

Tolerance malých dětí k rehabilitaci s věkem klesá a od určitého věku již není intenzivní cvičení možné, respektive přechází se na cvičení formou hry, polohování. Je potřeba čas, kdy je dítě k rehabilitaci dobře přístupné včas odhadnout a nepromarnit. Význam má tedy včasné rozpoznání problému a aktivní přístup rodičů.

Vážíme si rodičů, kteří zodpovědně, dle doporučení neurologa a fyzioterapeuta, pracují na zlepšení stavu svých dětí a nespoléhají jen na cizí pomoc.

Pozitivní přístup je na místě, uzdravovací potenciál přírody a dítěte je velký, ale výsledky nejsou hned a zadarmo. Zázračná instantní řešení, která jsou někdy nabízena za úplatu bez poctivé práce, jsou klamavá a než se na to přijde, uteče mnohdy čas, kdy se s dítětem pracovat poctivě dalo.

Náš tým

Lékaři:

MUDr. Martin Kuchař

Jako pediatr na dětském oddělení nemocnice  pracuje od roku 1995, od roku 1998 se specializuje na dětskou neurologii.

Vzdělání:

Atestace z pediatrie, atestace z dětské neurologie, specializovaná způsobilost v obou pediatrie, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost, licence pro hodnocení EEG dětí a dospělých,  funkční odbornost v EEG, odborná specializace v epileptologii, osvědčení ČLPE- statut epileptologa vykonávajícího odbornou diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s epilepsií, kurz sonografie mozku přes velkou fontanelu.

Sestry:

Křepelková Kateřina

Eva Kořínková

Pracovala jako dětská sestra na oddělení intenzivní péče od r 1989 do r 1997, dále jako sestra na transfuzním oddělení. Od r 2013 pracuje jako odborná sestra na ambulanci dětského oddělení a v dětské neurologické poradně. Atestace ARIP, mentorský kurz, kurz EEG.

Fyzioterapeutky:

Eva Netrefová – Mikešová

Jako odborný fyzioterapeut- specialista pro  děti a dospělé  pracuje od r 1989, absolvovala kurzy: Diagnostika a terapie hybných poruch/ Vojtův princip/, aplikace vývojové kineziologie dle Vojty v dětském věku, akrální koaktivační terapie, viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, základní principy metody R.Brunkow, terapeutické využití kineziotejpu.

Romana Kozejová.