Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Operační sály Turnov

  • Dva operační trakty s celkem čtyřmi operačními sály po nedávné kompletní modernizaci
  • Rozšířené přístrojové vybavení 
  • Kvalitní prostorové a technické zázemí
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Vedoucí lékař: +420 481 446 120
Sestra: +420 481 446 380
Budova TC
Podlaží 1
Součásti pracoviště
O nás

O nás

Operační sály jsou koncipovány jako centrální, slouží tedy všem operačním oborům nemocnice podle aktuální potřeby a jsou po rekonstrukci a rozšíření vybavení v roce 2009 na nadstandardní úrovni.

Aseptický trakt je dispozičně a prostorově velkoryse pojatý prostor s bohatým skladovým i servisním zázemím. Obsahuje dva operační sály: Kostní – využívaný pro ortopedické a traumatologické zákroky a aseptický – využívaný pro veškeré neinfekční chirurgické výkony. Mezi sály je umístěn parní sterilizátor Unisteri, používaný pro urgentní sterilizaci.

Septický trakt byl v roce 2009 kompletně modernizován, vybaven hygienickými filtry, prošel úpravou servisních prostor a kompletní rekonstrukcí  vzduchotechniky a klimatizace. Trakt má dva operační sály – septický, využívaný pro operační zákroky infikovaných ran a např. operace střev a zákrokový sálek, sloužící nejčastěji k menším (často endoskopickým) gynekologickým a urologickým výkonům.

Součástí generální rekonstrukce byla i obnova technického vybavení sálů. V rámci toho byly dodány nové systémové operační stoly pro aseptický trakt, včetně trakčního stolu pro traumata kostí, operačních svítidel pro všechny operační sály, pojízdného RTG C-ramena a HD endoskopické věže. Dále byly doplněny drobnější přístroje, jako vysokofrekvenční koagulace a defibrilátory.

MUDr. Martin Hrubý

primář chirurgie Turnov, náměstek pro operativní řízení zdravotní péče nemocnice Turnov

Ivana Zimová

vrchní sestra operační sály Turnov

Časté dotazy