Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Operační sály Turnov

 • Dva operační trakty s celkem čtyřmi operačními sály po nedávné kompletní modernizaci
 • Rozšířené přístrojové vybavení 
 • Kvalitní prostorové a technické zázemí
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Vedoucí lékař: +420 481 446 120
Sestra: +420 481 446 380
Budova TC
Podlaží 1
Součásti pracoviště
O nás

O nás

Operační sály jsou koncipovány jako centrální, slouží tedy všem operačním oborům nemocnice podle aktuální potřeby a jsou po rekonstrukci a rozšíření vybavení v roce 2009 na nadstandardní úrovni.

Aseptický trakt je dispozičně a prostorově velkoryse pojatý prostor s bohatým skladovým i servisním zázemím. Obsahuje dva operační sály: Kostní – využívaný pro ortopedické a traumatologické zákroky a aseptický – využívaný pro veškeré neinfekční chirurgické výkony. Mezi sály je umístěn parní sterilizátor Unisteri, používaný pro urgentní sterilizaci.

Septický trakt byl v roce 2009 kompletně modernizován, vybaven hygienickými filtry, prošel úpravou servisních prostor a kompletní rekonstrukcí  vzduchotechniky a klimatizace. Trakt má dva operační sály – septický, využívaný pro operační zákroky infikovaných ran a např. operace střev a zákrokový sálek, sloužící nejčastěji k menším (často endoskopickým) gynekologickým a urologickým výkonům.

Součástí generální rekonstrukce byla i obnova technického vybavení sálů. V rámci toho byly dodány nové systémové operační stoly pro aseptický trakt, včetně trakčního stolu pro traumata kostí, operačních svítidel pro všechny operační sály, pojízdného RTG C-ramena a HD endoskopické věže. Dále byly doplněny drobnější přístroje, jako vysokofrekvenční koagulace a defibrilátory.

MUDr. Martin Hrubý

primář chirurgie Turnov, náměstek pro operativní řízení zdravotní péče nemocnice Turnov

Ivana Zimová

vrchní sestra operační sály Turnov

Časté dotazy