Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Operace kýly

 • optimální variantu zákroku vybíráme na základě konzultace a dohody s pacientem
 • zvládáme i komplikované a obtížně řešitelné případy
 • používáme měkčené a vstřebatelné materiály, eliminující dlouhodobou bolestivost
 • chirurgické metody TAPP, TEP, ONSTEP, MILOS, PUMP, IPOM a komponent separace
  nejen aplikujeme, ale i školíme (Hernia Academy © )

V oblasti tříselných kýl je naší doménou laparoskopická implantace polypropylenové 3D
MAX síťky, jež svým unikátním anatomickým tvarem a zesíleným okrajem umožňuje
optimální umístění během operace a to velmi rychle a snadno bez nutnosti dalšího upevnění.
Tato technika snižuje riziko recidivy kýly hluboko pod 1% a prakticky eliminuje vznik
dlouhodobé pooperační bolestivosti (neuralgie).

Jako implantáty se využívají také moderní měkčené a odlehčené materiály a v případě
nutnosti upevnění síťky se používají zpravidla kompletně vstřebatelné kotvičky nebo tkáňová
lepidla. V praxi uplatňujeme trend k implantaci sítěk se samofixační schopností..

U tříselných kýl nabízíme nejen běžně rozšířená laparoskopické techniky TAPP (přes břišní
dutinu), ale také techniku TEP (umístění síťky mezi vrstvy břišní stěny). Tato technika
umožňuje využít výhody klasické laparoskopické operace a to bez zavedení plynu do břišní
dutiny u pacientů, omezených srdečním onemocněním nebo srůsty po předchozích operacích.
Je velmi vhodná u pacientů s oboustrannou kýlou řešenou současně. I kýly operované
otevřenou plastikou (v případě nevhodnosti laparoskopie) provádíme velmi šetrnou
miniinvazivní metodou ONSTEP s aplikací síťky řezem o velikosti cca 4cm. Otevřené
plastiky provádíme i v lokálním znecitlivění bez nutnosti celkové narkózy.

Do spektra výkonů jsme zařadili i metodu miniinvazivního řešení rozestupu (diastázy)
břišních svalů MILOS. Volbu konkrétní metody maximálně konzultujeme s pacientem.
Vychází se z velikosti kýly, jejího umístění, délky, intenzity a charakteru obtíží, z pracovního
zařazení pacienta, jeho běžných aktivit, přidružených onemocnění a v neposlední řadě z jeho
očekávání.

Komplexní případy je lépe objednat do poradny kýlního centra předem (telefonicky nebo
mailem). Ostatní konzultace řešíme i bez objednání i doporučení tamtéž..