Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Referát odpadového hospodářství

zajišťuje likvidaci běžného i nebezpečného odpadu (anatomicko-patologický, infekční, farmaceutický) podle příslušné legislativy, a to jak v rámci nemocnice, tak ve spolupráci s externími smluvními partnery. Náplní práce je také zamezení vzniku odpadů, jejich využití, bilance a tvorba koncepce v oblasti odpadového hospodářství.

Středisko správy majetku

provádí drobné stavební úpravy a konzultuje s projektanty větší chystané investiční akce. Stará se o energetiku nemocnice s veškerou související agendou včetně  termovizního měření. Mezi další působnosti patří správa požární signalizace, zabezpečení objektů a anténních systémů.

Středisko provozu

má na starosti provoz vrátnice, podatelny, správu a oběh písemností, úschovu cenností, poštovní zásilky, rozvozy a svozy materiálu, zásobování medicinálními plyny, úklid, správu zeleně a další každodenní provozní agendu.

Středisko údržby

zajišťuje provozní opravy a preventivní údržbu veškerých stěžejních technologií od rozvodů medicinálních plynů, výtahů, vzduchotechniky a spotřebičů až po provoz rehabilitačního bazénu.

Středisko ubytovacích služeb

provozuje několik ubytoven a desítky služebních bytů  pro zaměstnance nemocnice.

Kontakt

Sekretariát oddělení +420 485 312 778, sprava@nemlib.cz
Referát odpadového hospodářství +420 485 312 778
Středisko správy majetku +420 485 312 019
Středisko prádelny +420 485 312 823, pradelna@nemlib.cz
Středisko provozu +420 485 312 793, provoz@nemlib.cz
Středisko ubytovacích služeb +420 485 312 539, ubytovny@nemlib.cz
Dispečink údržby +420 485 312 750
Budova V
Podlaží 1

Náš tým

Ing. Filip Galnor

vedoucí oddělení provozu a správy majetku

Jan Beneda DiS.

vedoucí střediska provozu

Katarína Wimmerová

vedoucí střediska ubytovny

Petr Kudláček

vedoucí střediska údržby

Petr Hanák

vedoucí střediska správy majetku

Mgr. Otakar Špetlík

provozní manažer nemocnice Turnov

Dokumenty