Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Referát odpadového hospodářství

zajišťuje likvidaci běžného i nebezpečného odpadu (anatomicko-patologický, infekční, farmaceutický) podle příslušné legislativy, a to jak v rámci nemocnice, tak ve spolupráci s externími smluvními partnery. Náplní práce je také zamezení vzniku odpadů, jejich využití, bilance a tvorba koncepce v oblasti odpadového hospodářství.

Středisko správy majetku

provádí drobné stavební úpravy a konzultuje s projektanty větší chystané investiční akce. Stará se o energetiku nemocnice s veškerou související agendou. Mezi další působnosti patří správa požární signalizace, zabezpečení objektů a anténních systémů.

Středisko provozu

má na starosti provoz vrátnice, podatelny, správu a oběh písemností, úschovu cenností, poštovní zásilky, rozvozy a svozy materiálu, zásobování medicinálními plyny, úklid, správu zeleně a další každodenní provozní agendu.

Středisko údržby

zajišťuje provozní opravy a preventivní údržbu veškerých stěžejních technologií od rozvodů medicinálních plynů, výtahů, vzduchotechniky a spotřebičů až po provoz rehabilitačního bazénu.

Středisko ubytovacích služeb

provozuje několik ubytoven a desítky služebních bytů  pro zaměstnance nemocnice.

Kontakt

Sekretariát oddělení +420 485 312 778, sprava@nemlib.cz
Referát odpadového hospodářství +420 485 312 778
Středisko správy majetku +420 485 312 019
Středisko prádelny +420 485 312 823, pradelna@nemlib.cz
Středisko provozu +420 485 312 793, provoz@nemlib.cz
Středisko ubytovacích služeb +420 485 312 539, ubytovny@nemlib.cz
Dispečink údržby +420 485 312 750
Budova UB
Podlaží 4

Náš tým

Ing. Filip Galnor

vedoucí oddělení provozu a správy majetku

Jan Beneda DiS.

vedoucí střediska provozu

Katarína Wimmerová

vedoucí střediska ubytovny

Petr Kudláček

vedoucí střediska údržby

Petr Hanák

vedoucí střediska správy majetku