Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy pacientů

Vážené návštěvy pacientů v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. Z důvodu nárůstu incidence akutních respiračních infekcí v Libereckém kraji vás prosíme o respektování níže doporučených pravidel návštěv:

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení klinické farmacie

Představujeme nový a postupně rozšiřující se tým klinických farmaceutů, kteří poskytují klinickofarmaceutickou péči dle zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb) spočívající v analýze indikovaných a reálně podávaných léčiv u konkrétních pacientům hospitalizovaným v KN Liberec (lůžkoví pacienti) i pro širokou veřejnost (ambulantní pacienti). V případě nálezů jakýchkoliv problémů spojených s pacientovou medikací ji sami neměníme, ale naše závěry předáváme ošetřujícím/předepisujícím lékařům formou tzv. farmakoterapeutických doporučení. Vedle této činnosti existuje konsiliární služba klinické farmacie, kdy si lékař nemocnice popřípadě z terénu může vyžádat naše služby aktivně formou konsiliárního stanoviska k danému lékovému problému.

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Kontakt pro lékaře (po-pá 7-15:30) +420 770 169 686
Email klinicka.farmacie@nemlib.cz
Budova N
Podlaží 2
Součásti pracoviště
O nás

Lůžková péče

Co poskytuje oddělení klinické farmacie na lůžkových odděleních u hospitalizovaných pacientů v KN Liberec?

 • Systematická klinickofarmaceutická péče

je screening farmakoterapeutického režimu pacienta v lékařem „nevyžádaném“ módu, při kterém klinický farmaceut na svém přiděleném oddělení aktivně sleduje farmakoterapeutické postupy svých kolegů lékařů a navrhuje takové úpravy s cílem zvýšit účinnost a bezpečnost použité medikace.

Mezi nejčastější výkony klinického farmaceuta patří odhalování a interpretace lékových interakcí, potenciálních lékových kontraindikací, úpravy dávek při snížené funkci eliminačních orgánů nebo dialýze, posuzování příčinné souvislosti podání léčiva s konkrétním zdravotním problémem pacienta atd.

 • Konsiliární klinickofarmaceutická péče

zahrnuje lékařem nebo sestrou vyžádaný konzultační servis týkající se konkrétního lékového problému, který lékař nebo sestra zaznamenali v souvislosti s používanou medikací.

Dotazy lékařů se nejčastěji týkají optimalizace dávkování léčiv pří snížených funkcích jater nebo ledvin nebo nežádoucích účinků léčiv v kontextu klinických nálezů nebo stesků pacienta.

Dotazy zdravotních sester se většinou týkají specifických způsobů podání léčiva (NGS, NJS, PEG), délek infuzí nebo infuzních inkompatibilit.

V případě předchozích obou typů péčí je výstupem písemné „klinickofarmaceutické konsilium“, což je konsiliární zpráva klinického farmaceuta pro ošetřujícího lékaře/sestru zapsaná v nemocničním informačním systému.

 • Konsiliární servis terapeutického monitorování léčiv (TDM)

je lékařem vyžádaná interpretace hladiny léčiva stanovená biochemickou laboratoří. Při tomto typu péče využíváme farmakokinetickou modelaci pomocí profesionálního software MWPharm, který nám umožňuje daleko lépe predikovat předpokládaný průběh lékové hladiny u konkrétního léčiva při jeho použití u rizikového pacienta, což umožňuje na míru pacientovi optimalizovat dávkování tohoto léčiva a tím zvyšovat jeho účinnost a bezpečnost.

V tomto případě je výstupem písemný „protokol o interpretaci lékové hladiny“, což je opět typ konsiliární zprávy klinického farmaceuta pro ošetřujícího lékaře/sestru zapsaná v nemocničním informačním systému.

Konsiliární služby pro lékaře KN Liberec jsou k dispozici na lince +420 770 169 686. Tato linka je v provozu v pracovních dnech od 7:00 do 15:30.

Umístění pracoviště lůžkové péče OKF: KN Liberec, pavilon N (OKMI), 2. patro

Ambulantní péče

 • Ambulance klinické farmacie pro veřejnost – Ambulance pro lékové problémy

Tato ambulance poskytuje od 1.12.2022 specializovanou zdravotní službu, při které analyzujeme chronickou medikaci pacientů z řad široké veřejnosti, a to buď preventivně, nebo při výskytu určitého specifického zdravotního problému, který je spojován s léčivem, ať už je stihli řešit s předepisujícím lékařem či nikoliv.

Tato služba je plně hrazena ze zdravotního pojištění ve frekvenci 8 konzultací (po 15 minutách) za rok pro ambulantního pacienta formou vyžádané péče praktického lékaře či specialisty – nutno předložit lékařem vyplněnou a podepsanou žádanku typu K.

Pokud pacient přijde bez žádanky svého praktického lékaře/specialisty, bude mu poskytnuta klinickofarmaceutická konzultace, ale formou výkonu nehrazeného ze zdravotního pojištění.

Pro jaké pacienty je tato služba vhodná?

 • Pacient s renální nebo hepatální insuficiencí (s dialýzou i bez dialýzy)
 • Pacient, se syndromem krátkého střeva nebo po bariatrickém výkonu
 • Pacient, který užívá léčivo vyžadující monitoraci lékové hladiny (farmakokinetická interpretace hladin pomocí farmakokinetické modelace)
 • Pacient užívající trvale 8 a více léčiv
 • Pacient s podezřením na jakoukoliv lékovou interakci mezi užívanými léčivy
 • Pacient s atypicky nízkou či naopak velmi vysokou tělesnou hmotností
 • Pacient se suspektními polékovými nežádoucími účinky (kromě alergií)
 • Pacient, u něhož je podezření na selhávání účinnosti léčby (např. zvyšování dávky k dosažení stejného terapeutického cíle)
 • Těhotné a kojící ženy, užívající trvale či nárazově konkrétní léčiva

Umístění ambulance: KN Liberec, pavilon B (PIO), 1. patro (u odběrových boxů)

Provozní doba ambulance: čtvrtek 12-16 hod, pátek 8-12hod (pouze pro předem objednané pacienty)

Kontakt pro objednání pacienta: +420 770 169 686 (pouze pátek 10-14) nebo na email klinicka.farmacie@nemlib.cz (my se zpět ozveme s návrhem volných termínů)

 • Ambulantní telefonní klinickofarmaceutický konsiliární servis pro ambulantní lékaře z KN Liberec i ostatní lékaře z terénu

Pro ambulantní lékaře fungujeme v režimu lékového informačního střediska. Telefonické konzultace probíhají formou okamžité odpovědi klinického farmaceuta na konkrétní otázku lékaře, případně je dotaz zpracován a dodán lékaři s určitým časovým odstupem.

Dotazy tohoto typu jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, pouze potřebujeme IČZ dotazujícího se lékaře a číslo pojištěnce, kterého se farmakoterapie týká.

Kontakt pro lékaře k farmakologické konzultaci na telefonním čísle: +420 770 169 686 (po-pá 7-15:30)

 • Ambulantní konsiliární servis pro terapeutické monitorování léčiv

Naše pracoviště nabízí služby interpretace výsledku lékové hladiny pro žádajícího ambulantního lékaře plně hrazené ze zdravotního pojištění pacienta.

Servis TDM jsme schopni zajistit pro následující lékové hladiny:

 • Amikacin
 • Digoxin
 • Fenytoin
 • Gentamicin
 • Karbamazepin
 • Lamotrigin
 • Levetiracetam
 • Kyselina valproová
 • Lithium
 • Teofylin
 • Vankomycin

Po dohodě jsme schopni zajistit i modelování jiných léčiv. Pro farmakokinetické modelování používáme software MW Pharm.

PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D.

vedoucí klinický farmaceut

PharmDr. Josef Vaníček

klinický farmaceut

Časté dotazy