Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení následné péče Frýdlant

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

tel. ONP I +420 482 369 217
tel. ONP II +420 482 369 216
Budova FA
Podlaží 1.
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Lůžka a pokoje

55
standardních lůžek
5
sociálních lůžek
O nás

Oddělení následné péče poskytuje péči dospělým pacientům po proběhlém akutním onemocnění, úrazu či operaci, jejichž stav je klinicky stabilizovaný, ale vyžaduje ještě doléčení a ošetřovatelskou péči tak, aby se mohli vrátit především do domácího prostředí. Oddělení se soustředí zejména na pacienty se ztrátou soběstačnosti, zhoršením mobility, poruchami výživy a hydratace, pacienty s chronickými ranami vyžadujícími pravidelnou ošetřovatelskou péči, kterou nelze zrealizovat v domácích podmínkách.

Oddělení spolupracuje s ambulancemi v rámci nemocnice i s ostatními zdravotními zařízeními v kraji a praktickými lékaři. Oddělení zajišťuje také konziliární služby pro další oddělení nemocnice.

Terénní ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská služba je zajištěná specializovanými sestrami v terénu.
Kontakty: Lenka Červová tel. 702 147 387

Pobytová sociální služba

Lůžka pro tzv. sociální hospitalizaci v režimu sociální služby. Informujte se u sestry pro sociální službu Bc. Eva Vrňatová, tel. 482 369 369

Vybavení a personál
Oddělení disponuje na dvou stanicích celkem 55 lůžky dlouhodobé ošetřovatelské péče. Jedna stanice ošetřovatelských lůžek je umístěna v nové budově FA (2. NP). Druhá stanice dlouhodobých ošetřovatelských lůžek je v historické budově FC.

Orientace na rodinu
Vítáme spolupráci s rodinou pacienta. Velmi se osvědčuje zapojení rodinných příslušníků při rehabilitaci pacientů, jejich ošetřování. Jsme nakloněni vzdělávání rodiny a konzultacím ohledně ošetřovatelských pravidel a dovedností, rehabilitace pacienta nebo zásad dietních opatření.

Sociální poradenství
Během pobytu na našem oddělení mohou pacienti i jejich rodinní příslušníci využít poradenství naší sociální pracovnice, která našim pacientům pomáhá ve výběru zařízení sociální péče, včetně přípravy potřebné dokumentace.

Kontakty:
Bc. Eva Vrňatová, tel. 482 369 369

Lékařské informace o pacientech
Konzultace s lékařem o zdravotním stavu pacientů: Preferujeme všední dny od 13.00 do 14.00 hodin, po domluvě možno kdykoli

Výukové pracoviště
Na našem oddělení probíhá praktická výuka studentů zdravotnické školy a učňů v oboru ošetřovatelství.

 

MUDr. Dušan Astl

primář ODP Frýdlant

Kiwi Logo
Lenka Brožíková

pověřená náměstkyně oš. péče

Další informace

Pokladna

Pokladna zajišťuje přebírání důchodů či jiných peněžitých částek klientů, vedení osobního účtu pacienta během jeho hospitalizace na našem oddělení, dle potřeb pacienta zajišťuje platbu složenek, inkasa apod.

Provozní doba pokladny

po-pá 8.00-12.30, 13.00-14.30

Kontakt:

Lenka Krejčíková

+420 482 369 401
Časté dotazy