Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Ochrana oznamovatelů

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a na základě ní přijatým zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), si Vás dovolujeme informovat, že Krajská nemocnice Liberec, a.s. (dále jen „KNL“) jako povinný subjekt zřídila pro plnění tohoto účelu vlastní vnitřní oznamovací systém.