Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Neprováděná vyšetření

Následující vyšetřovací modality či dílčí vyšetřovací postupy nemá naše nemocnice k dispozici, v tomto případě se, prosím, obracejte se žádostí o provedení příslušných vyšetření na níže uvedená pracoviště:

 

zobrazovací metody:

 • PET/CT – vyšetření pomocí pozitronové emisní tomografie v kombinaci se zobrazením počítačovou tomografií – prosím obracejte se na klinická pracoviště v Praze (FN Motol, VFN, Nemocnice Na Homolce…)
 • PET/MR – vyšetření pomocí PET v kombinaci se zobrazením magnetickou rezonancí – prosím, obracejte se na pracoviště ve FN Plzeň
 • Mammografie + mammografický screening, sonografie prsu – tato vyšetření pro okres Liberec zajišťuje soukromé Rdg. pracoviště v Klášterní ulici (Poliklinika Klášterní), je možné využít i okolní mammografická pracoviště v MN Jablonec n.N či Nemocnici Česká Lípa

 

zobrazovací techniky:

 • MR spektroskopie, funkční MR mozku – nejčastěji využívané u specializovaných vyšetření mozku, MR spektroskpie například u stagingu nádorů prostaty – prosím obracejte se na MR pracoviště v MN Jablonec nad Niosou či pražská klinická MR pracoviště
 • Lymfografie – kontrastní vyšetření lymfatických cév – toto obsolentní vyšetření provádí v současnosti vyjímečně pouze angiografické pracoviště ve FN Hradec Králové

 

Z kapacitních důvodů můžete být zcela vyjímečně odkázáni naším personálem na vyšetření či zákroky na spolupracující pracoviště (některá MR vyšetření, specializované intervenční zákroky a podobně)