Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Nemocnice Liberec, Husova 357/10, pavilon G (přímo naproti dětské ambulanci)

MUDr. Milada Rosenbergová
MUDr. Monika Bulířová
s. Dagmar Tichá

telefon: 485 312 182
email: detska.nefrologie@nemlib.cz

Ordinační hodiny:

Středa:
9:00 – 11:00 MUDr. Bulířová
12:00 – 14:00 MUDr. Rosenbergová
Pátek: 
12:00 – 14:00 MUDr. Rosenbergová

V nefrologické poradně se zabýváme diagnostikou a léčbou akutního a chronického onemocnění ledvin a močových cest u dětí do 18 let věku. Dále se specializujeme na dispenzarizaci a řešení nočního pomočování nebo sledování vývojových poruch. Podle charakteru potíží a základního vyšetření je u řady pacientů řešena problematika i ve spolupráci s dětským urologem.

Objednávání:

Rodič může objednat dítě telefonicky či osobně v ordinační době poradny, doporučení event. výsledky vyšetření je možné odeslat emailem či donést na recepci dětského oddělení v pracovní dny (7:00- 15:30), vždy uvést telefonní kontakt na rodiče. K prvnímu vyšetření požadujeme kromě doporučení také kartičku pojišťovny a očkovací průkaz dítěte.

Nově příchozí pacienty akutně objednává praktický lékař či specialista.

Termíny kontrol dáváme při poslední návštěvě či telefonicky v době poradny.

Pokud se k vyšetření nemůžete dostavit, žádáme Vás o včasnou omluvu.