Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Nádory hypofýzy

Chirurgické řešení nádorů podvěsku mozkového

  • Jako jedni z prvních v ČR jsme adoptovali operace nosní dírkou
  • Kombinace mikroskopu a endoskopu při vizualizaci nádorů
  • Pečlivé sledování pacientů v pooperační a návazné péči

Hypofýza je uložena uprostřed spodiny lební v oblasti tzv. tureckého sedla (sella turcica). Je to žláza s vnitřní sekrecí, která je centrem pro hormonální činnost celého organizmu. Nejčastějšími nádory hypofýzy jsou tzv. adenomy. I když se jedná nezhoubné nádory, svým umístěním mohou způsobit útlak a poruchu funkce důležitých center spodiny mozku. Velké množství adenomů také nekontrolovaně produkuje hormony, které velmi negativně ovlivňují zdravotní stav pacienta. 

Léčba

Jednotlivé typy a podtypy adenomů způsobují korespondující soubory příznaků (syndromy) a liší se také jejich léčba. U některých lézí stačí léčba medikamenty, ve většině případů je však nutné chirurgické odstranění nádoru, zejména pokud nádorové masy tlačí na zrakové nervy a způsobují zhoršení či ztrátu zraku. V oblasti tureckého sedla se méně často vyskytují i jiné nádorové procesy – chirurgické řešení je pro léze v této oblasti velmi podobné a v neurochirurgii velmi specifické. K rozhodnutí o možné operaci vyžadujeme endokrinologické a oční vyšetření (zhodnocení perimetru) a nezbytné je detailní vyšetření magnetickou rezonancí.

Chirurgické řešení

Nejčastější je přístup nosní dírkou přes klínovou dutinu. Jedná se o minimálně invazivní metodu s rychlým hojením bez viditelné jizvy, kdy nedochází k přímému kontaktu s mozkem. Cílem operace je selektivní odstranění nádoru se zachováním zdravé žlázy. U rozsáhlejších nádorů je možný přístup skrze lebku pod čelním lalokem mozku, někdy je používána kombinace obou těchto metod. V současnosti u obou typů výkonů využíváme pro co nejlepší vizualizaci tumoru kombinaci mikroskopu a endoskopu.

Po operaci

Po výkonu má pacient nosní tamponádu na dva až čtyři dny a nemůže tedy po tuto dobu dýchat nosem. Doba hospitalizace trvá přibližně týden a do domácího léčení propouštíme pacienta po konzultaci s endokrinologem, který upravuje pooperační hormonální léčbu. Pacienta dále přebírá neurochirurgická a endokrinologická poradna, která vede další sledování.